Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tiếng Anh 7 trọn bộ

Giáo án Tiếng Anh 7 cả năm

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Tiếng Anh 7 trọn bộ do VnDoc tổng hợp và biên tập khoa học, rõ ràng giúp các thầy cô soạn giáo án môn Tiếng Anh 7 hiệu quả. Bộ giáo án được thiết kế đầy đủ, chi tiết các bài học trong chương trình Tiếng Anh 7 giúp thầy cô tiết kiệm thời gian soạn giáo án.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Period 1: CONSOLIDATION

I. Objectives:

  • By the end of the lesson students will be able to get further practice in Present Simple and Progressive, Comparatives, Superlatives, Quantifiers.

1, Language focus:

* Structures:

Present Simple and Progressive:

  • He speaks English and French.
  • She is staying in Hanoi now.

Comparatives and Superlatives:

  • The Amazon River is longer than the Mekong.
  • The Nile is the longest river in the world.

Quantifiers:

There is a lot of traffic.
...
Vocabulary: review.

2, Language skills: speaking, reading and writing skills.

II. Teaching aids:

1, Teacher's: text book, teacher's book, sub-boards, pictures, cues.

2, Students': text book, note book, chalks, pens.

III. Procedures:

1, Checking up: while teaching new lesson.

2, New lesson (42ms):

Teacher’s activities

Students’s activities

The content of the lesson

* Warm – up: Network.

Giáo án Tiếng Anh 7 trọn bộ

- asks Ss to gives examples using the countries and languages.

 

 

 

 

 

 

- gives feedback.

* Activity 1: PRESENT SIMPLE TENSE

- retells grammar (quickly).

- asks Ss to do the exercise 1 (P. 174).

 

- gives feedback.

* Activity 2: PRESENT SIMPLE TENSE AND PRESENT PROGRESSIVE TENSE

- explains the exercise 2 (P.174).

- gives the map dialogue. (sub-board)

- gives feedback.

* Activity 3: ADJECTIVES:

COMPRARATIVE AND SUPERLATIVE

- asks Ss to retell grammar.

- gives the table and asks Ss to do the exercise.

- gives feedback.

- asks Ss to based on the table to do the exercise 3 (P. 175)

- gives feedback.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Activity4: INDEFINITE QUANTIFIERS

- asks Ss to give the uses, the meaning of a lot, lots, a few, a little.

 

- gives feeback. (grammar sub-board)

- explains the exercies 4 (P. 175).

- gives feeback.

- play the game (groups)

 

 

 

- gives examples using the countries and languages. (pairs)

Examples:

S1: are you from China?

S2: No, I'm not.

S3: Do you speak English?

S4: Are you from England?

S2: Yes, I am.

...

1. PRESENT SIMPLE TENSE:

- listen.

- do the exercise 1 (individually then pairs)

 

2. PRESENT SIMPLE TENSE AND PRESENT PROGRESSIVE TENSE:

- listen.

- look at the map and practice (pairs)

Examples:

S1: What is her name ?

S2: Her name is Susan.

S1: Where does she live ?

S2: She lives in London.

S1: Where is she staying now ?

S2: She is staying in Hanoi.

...

3. ADJECTIVES: COMPRARATIVE AND SUPERLATIVE:

- retell grammar.

- complete the table (groups + cues)

- base on the table to do the exercise 3 (groups + cues)

4. INDEFINITE QUANTIFIERS

- give the uses, the meaning of a lot, lots, a few, a little then give examples.

 

- listen and do the exercise. (groups + cues)

 

 

Giáo án Tiếng Anh 7 trọn bộ

 

 

Answer:

a. Do - speak ; don't ; speak

b. speaks

c. speaks Chinese.

d. speaks Japanese.

e. speaks Vietnamese.

f. speaks English.

 

Answer:

a. is b. lives

c. is - is staying d. is

e. does - teaches

f. does - teach ; doesn't ; teaches.

 

 

 

 

Adj

Comparative

Superlative

long

longer

longest

thick

 

 

thin

 

 

hot

 

 

tall

 

 

small

 

 

high

 

 

big

 

 

 

Answer:

a. longer - the longest

b. the longest.

c. the tallest - taller - the tallest.

d. biggest - bigger - the biggest - the biggest.

 

 

 

 

 

Uses of quantifiers:

some / a lot of / a few + DT đếm được

some / a lot of / a little + DT không đếm được.

giáo án Tiếng anh 7

---------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Ngoài Giáo án Tiếng Anh 7 trọn bộ, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến,...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
16
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng anh lớp 7

Xem thêm