Anonymous Tin học

Trong kỹ thuật xử lý song song mức lệnh với 2 đường ống 5 giai đoạn

thì sau 10 chu kỳ máy, máy tính hoàn thành được bao nhiêu lệnh? Để thực hiện được 100 lệnh thì cần bao nhiêu chu kỳ máy? Để thực hiện được n lệnh cần bao nhiêu chu kỳ máy?

4
4 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Trong kỹ thuật xử lý song song mức lệnh với 2 đường ống 5 giai đoạn, mỗi đường ống xử lý một lệnh trong 5 chu kỳ máy khác nhau. Điều này có nghĩa là trong mỗi chu kỳ máy, máy tính có thể xử lý 2 lệnh. Vì vậy:

  • Sau 10 chu kỳ máy, máy tính hoàn thành được 2 x 10 = 20 lệnh (vì mỗi chu kỳ máy có thể xử lý được 2 lệnh).
  • Để thực hiện được 100 lệnh, cần 50 chu kỳ máy (vì mỗi 2 chu kỳ máy có thể xử lý được 4 lệnh).
  • Để thực hiện được n lệnh, cần n/2 chu kỳ máy (giả sử n chia hết cho 2 và mỗi lệnh chỉ mất 1 chu kỳ máy để xử lý).
  0 Trả lời 11:58 30/03
  • Chàng phi công
   Chàng phi công

   Sau 10 chu kỳ máy, máy tính hoàn thành được 2 x 10 = 20 lệnh (vì mỗi chu kỳ máy có thể xử lý được 2 lệnh).

   0 Trả lời 13:43 30/03
   • Nguyễnn Hiềnn
    Nguyễnn Hiềnn

    Để thực hiện được 100 lệnh, cần 50 chu kỳ máy (vì mỗi 2 chu kỳ máy có thể xử lý được 4 lệnh).

    0 Trả lời 13:43 30/03
    • Gia Kiet Hoang ...
     Gia Kiet Hoang ...

     Để thực hiện được n lệnh, cần n/2 chu kỳ máy (giả sử n chia hết cho 2 và mỗi lệnh chỉ mất 1 chu kỳ máy để xử lý).

     0 Trả lời 13:43 30/03

     Tin học

     Xem thêm