Song Ngư Hỏi Chung

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Chọn các đáp án đúng

A. Thiết kế dạy học.

B. Dạy học và tổ chức hoạt động.

C. Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

D. Hỗ trợ Công nghệ kip thời, đúng lúc

5
5 Câu trả lời
 • Sói
  Sói

  Đáp án đúng:

  A. Thiết kế dạy học.

  C. Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

  D. Hỗ trợ Công nghệ kip thời, đúng lúc

  Trả lời hay
  5 Trả lời 15:01 17/03
  • shinichiro
   shinichiro

   Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

   Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

   Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

   Thiết kế dạy học.

   Trả lời hay
   1 Trả lời 15:03 17/03
   • Cô Độc
    Cô Độc

    Chọn

    A. Thiết kế dạy học.

    C. Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

    D. Hỗ trợ Công nghệ kip thời, đúng lúc

    0 Trả lời 13:53 22/04
    • Laura Hypatia
     Laura Hypatia

     Chọn 3 đáp án này nhé

     A. Thiết kế dạy học.

     C. Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

     D. Hỗ trợ Công nghệ kip thời, đúng lúc

     0 Trả lời 4 ngày trước
     • Anh da đen
      Anh da đen

      A, C, D đúng

      0 Trả lời 4 ngày trước
      Hỏi Chung
      Xem thêm