Quyết định 79/QĐ-BXD công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng Quyết định 79/QĐ-BXD công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Quyết định 79/QĐ-BXD công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 15 tháng 02 năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 615 KB

Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng có hiệu lực ngày 01/4/2017 và thay thế Thông tư 17/2013/TT-BXD. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 393 KB

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất 2017 Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất 2017 Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất 2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mà VnDoc.com tổng hợp sẽ giúp bạn hiểu rõ thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, các dạng tranh chấp đất đai phổ biến, cách thức giải quyết tranh chấp đất đai,... Mời bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 297 KB

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai Sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định hướng dẫn Luật đất đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 819 KB

Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thay thế cho Nghị định 105/2009/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2014. Nội dung Nghị định 102/2014/NĐ-CP bao gồm các điều mới được bổ sung quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 452 KB

Thông tư 16/2016/TT-BXD về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Thông tư 16/2016/TT-BXD về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP

Thông tư 16/2016/TT-BXD về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng ban hành ngày 30/06/2016. Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức lại hoạt động, thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách; xây dựng Quy chế hoạt động.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 570 KB

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng mới nhất

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được chính phủ ban hành, xét theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đó, các quy định về việc quản lý dự án xây dựng được ban hành trong các điều luật của Nghị định.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 825 KB

Những trường hợp bị thu hồi đất theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP Những trường hợp bị thu hồi đất theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP Trình tự và thủ tục thực hiện thu hồi đất

Những trường hợp bị thu hồi đất theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Các trường hợp thu hồi đất và trình tự thu hồi đất được thực hiện như thế nào theo quy định mới? Mời các bạn tham khảo các quy định mới nhất hiện nay kèm theo Luật đất đai và Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 273 KB

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 Hướng dẫn thi hành chi tiết Luật đất đai

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai số 43/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai. Cũng theo Nghị định này thì các quy định về Luật đất đai 2013 được Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn triển khai. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1 MB

Từ 10/2, nhiều khoản tiền sử dụng đất phải nộp có hiệu lực Từ 10/2, nhiều khoản tiền sử dụng đất phải nộp có hiệu lực Quy định về thu tiền sử dụng đất mới nhất

Từ 10/2, nhiều khoản tiền sử dụng đất phải nộp có hiệu lực
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Đất được gia hạn thời gian sử dụng, những dự án sử dụng đất khi chưa hết thời gian gia hạn, dự án chậm tiến độ sử dụng, dự án đầu tư nghĩa trang,... sẽ phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định mới có hiệu lực từ (10/2) theo Thông tư 332/2016/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 221 KB
Có tất cả 421 tài liệu.