Điều kiện đăng ký hộ khẩu ở thành phố là gì? Điều kiện đăng ký hộ khẩu ở thành phố là gì? Điều kiện và thủ tục làm hộ khẩu thành phố

Điều kiện đăng ký hộ khẩu ở thành phố là gì?
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về điều kiện đăng ký hộ khẩu ở thành phố.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 112 KB

Quy định giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng Quy định giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng 12 loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng

Quy định giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định 53 là giấy tờ thuộc một trong các loại như bài viết dưới đây VnDoc.com đã liệt kê và tôngr hợp lại. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 207 KB

Quyết định 676/QĐ-TTg về xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa cấp huyện giai đoạn 2017-2020 Quyết định 676/QĐ-TTg về xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa cấp huyện giai đoạn 2017-2020 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu xây dựng nông thông mới

Quyết định 676/QĐ-TTg về xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa cấp huyện giai đoạn 2017-2020
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 676/QĐ-TTg phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 05 năm 2017 đưa ra những mục tiêu quan trọng trong việc phát triển và xây dựng nông thôn kiểu mới.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 420 KB

Thông tư 08/2016/TT-BXD Hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng Thông tư 08/2016/TT-BXD Hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng Hợp đồng tư vấn xây dựng mới nhất

Thông tư 08/2016/TT-BXD Hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng. Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thuộc các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tế đó.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 480 KB

Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được chính phủ ban hành theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, bao gồm các chính sách về việc quản lý chi phí xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 347 KB

Luật Đất đai số 13/2003/QH11 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 Quy định mới về Luật đất đai

Luật Đất đai số 13/2003/QH11
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật Đất đai số 13/2003/QH11 do Quốc hội ban hành, quy định về quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Chi tiết cụ thể hơn mời các bạn tham khảo để nắm rõ nội dung Luật và các quy định mới nhất về đất đai.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 867,1 KB

Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Quy định mới về hợp đồng xây dựng

Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng số 37/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành hướng dẫn chi tiết về hợp đồng xây dựng với nhiều điểm mới nổi bật. Theo đó, hàng loạt các quy định mới về hợp đồng xây dựng được ban hành giúp doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc hiện đang gặp phải.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 522 KB

Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Quy định giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng

Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng ngày 08 tháng 05 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 312 KB

Bảng tra Chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định 79/QĐ-BXD Bảng tra Chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định 79/QĐ-BXD Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Bảng tra Chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định 79/QĐ-BXD
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 79/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Theo đó các bạn có thể tham khảo và tải bảng tra Chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng mới nhất hiện nay về sử dụng. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 312 KB

Quyết định 79/QĐ-BXD công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng Quyết định 79/QĐ-BXD công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Quyết định 79/QĐ-BXD công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Quyết định số 79/qđ-bxd ngày 15/02/2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 15 tháng 02 năm 2017. Các bạn có thể tải quyết định 79 qđ bxd bản word về và tham khảo
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 615 KB
Có tất cả 440 tài liệu.