Thanh Sơn Trần Tin học

Viết chương trình bằng ngôn ngữ pascal: Liệt kê các chuỗi 9 kí tự

Viết chương trình bằng ngôn ngữ pascal "Liệt kê các chuỗi 9 kí tự đc tạo thành từ 2 kí tự s và b, không chuỗi nào bị trùng nhau, in ra màn hình "

Các cao nhân giúp với !

Tổng 512 chuỗi ạ

 

1
1 Câu trả lời
  • Thanh Sơn Trần
    Thanh Sơn Trần

    .

    .


    0 Trả lời 16:44 20/03

Tin học

Xem thêm