Thanh Huyền Nguyễn Tin học lớp 11

Viết chương trình con(thủ tục hoặc hàm) để thay thế xâu

Viết chương trình con (thủ tục hoặc hàm) để thay thế xâu

3
3 Câu trả lời
 • Chuột nhắt
  Chuột nhắt

  Cấu trúc chương trình con
  < phần đầu >

  [< phần khai báo >]

  < phần thân >

  - Phần đầu: Cấu trúc chương trình con tương tự chương trình chính, nhưng nhất thiết phải có phần đầu để khai báo tên, nếu là Hàm thì phải có khai báo kiểu dữ liệu trả về.

  - Phần khai báo: Có thể khai báo cho dữ liệu vào và ra, các hằng được sử dụng trong chương trình con.

  - Phần thân: Là các dãy lệnh được thưc hiện trong chương trình con từ dữ liệu vào và được kết quả như mong muốn. Phần này luôn nằm giữa 2 từ khoá là Begin và End. Ở giữa là các thao tác cần thực hiện. Sau từ khóa End là dấu chấm phẩy (;).

  Một số lưu ý:

  - Một chương trình con có thể có hoặc không có tham số hình thức, có thể có hoặc không có biến cục bộ.

  + Tham số hình thức: Là tham số được đưa vào khi định nghĩa chương trình con.

  + Tham số thực sự: Là tham số được viết trong lời gọi chương trình con. Gồm các hằng và biến nằm trong dấu ngoặc ( ) có tên chương trình con.

  + Biến cục bộ: Là các biến được khai báo trong chương trình con.

  + Biến toàn phần: Là các biến được khai báo trong chương trình chính.

  - Trong thân hàm cần có lệnh: < tên hàm > := < biểu thức >;

  - Kết thúc chương trình con là dấu chấm phẩy (;)

  0 Trả lời 09:47 30/05
  • Milky Nugget
   Milky Nugget

   * Cấu trúc chương trình con

   - Chương trình con có cấu trúc tương tự chương trình, nhưng nhất thiết phải có tên và phần đầu dùng để khai báo tên, nếu là hàm phải khai báo kiểu dữ liệu cho giá trị trả về của hàm:

   <phần đầu>

   [<phần khai báo>]

   <phần thân>

   - Phần khai báo có thể có khai báo biến cho dữ liệu vào và ra, các hằng và biến dùng trong chương trình con.

   - Phần thân của chương trình con là dãy câu lệnh thực hiện để từ những dữ liệu vào ta nhận được dữ liệu ra hay kết quả mong muốn.

   - Các biến được khai báo cho dữ liệu vào/ra được gọi là tham số hình thức.

   - Các biến được khai báo để dùng riêng trong chương trình con được gọi là biến cục bộ.

   - Các biến được khai báo của chương trình chính được gọi là biến toàn cục.

   0 Trả lời 09:49 30/05
   • Bi
    Bi

    help

    0 Trả lời 09:52 30/05

    Tin học

    Xem thêm