Nguyễn Linh An Hóa học Lớp 10

Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, tìm câu sai

Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1.

Vậy:

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron.

B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron.

C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron.

D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.

5
5 Câu trả lời
 • Khang Anh
  Khang Anh

  - Lớp đầu tiên có 2 electron

  - Lớp thứ hai có: 2 + 6 = 8 electron

  - Lớp thứ ba có: 2 + 1 = 3 electron

  Vậy câu D. là sai vì lớp ngoài cùng là lớp thứ ba có 3 electron.

  Đáp án D

  Trả lời hay
  8 Trả lời 24/08/21
 • Ma Kết
  Ma Kết

  Câu D là sai.

  Lớp ngoài cùng là 3s23p1 có 3 electron

  Trả lời hay
  4 Trả lời 24/08/21
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Câu sai là D nhé bạn

  Trả lời hay
  4 Trả lời 24/08/21
 • Đạt Nguyễn
  Đạt Nguyễn

  Dựa vào trang 26 sách giáo khoa hóa lớp 10. Ta thấy: 

            (Z=13) tức là nhôm.

            Lớp K là 2

            Lớp L là 8

            Lớp M là 3. 

  Ngoài ra: 

            3s²3p¹ ta thấy được có 3e ở ngoài cùng. 

  Suy ra: Chọn đáp án D

            

  0 Trả lời 09/12/21
 • Tân Phạm
  Tân Phạm

  Chọn D

  0 Trả lời 11/12/21

Hóa học

Xem thêm