Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 7 - Bài 5

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 7: Trùng biến hình và trùng giày

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 7 - Bài 5 gồm 5 câu trắc nghiệm tham khảo bài Trùng biến hình và trùng giày, sẽ giúp các bạn học sinh học tập môn Sinh học 7 một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Câu 1: Hình thức dinh dưỡng ở trùng biến hình là

A. Tự dưỡng

B. Dị dưỡng

C. Ký sinh

D. Vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng

Câu 2: Phương thức sinh sản ở trùng biến hình là

A. Phân đôi

B. Tiếp hợp

C. Nãy chồi

D. Hữu tính

Câu 3: Tiêu hoá thức ăn ở trùng giày nhờ

A. Men tiêu hoá

B. Dịch tế bào

C. Chất tế bào

D. Enzim tiêu hoá

Câu 4: Quá trình tiêu hoá ở trùng giày là

A. Thức ăn → Miệng → hầu → thực quản → dạ dày → hậu môn

B. Thức ăn → màng sinh chất → chất tế bào → thẩm thấu ra ngoài

C. Thức ăn → miệng → hầu → không bào tiêu hoá → không bào co bóp → lỗ thoát

D. Thức ăn → không bào co bóp → ra ngoài mọi nơi

Câu 5: Hình thức sinh sản ở trùng giày là

A. phân đôi

B. nảy chồi

C. tiếp hợp

D. vừa phân đôi vừa tiếp hợp

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn một số Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 7 - Bài 5. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 môn Sinh học 7 nhằm giải bài tập SGK Sinh học 7, giải VBT Sinh học 7 cũng như thi học kì 1 lớp 7, thi học kì 2 lớp 7 hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 7 Xem thêm