Trắc nghiệm môn Sinh học 7 bài 50

Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 50: Đa dạng của lớp Thú - Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Đa dạng của lớp Thú - Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

Câu 1: Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang trong đất, tìm ấu trùng sâu bọ và giun đất, có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang?

 1. Chuột chù.          
 2. Chuột chũi.        
 3. Chuột đồng.       
 4. Chuột nhắt.

Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Ăn thịt?

 1. Răng hàm có 3, 4 mấu nhọn.
 2. Răng nanh lớn, dài, nhọn.
 3. Răng cửa ngắn, sắc.
 4. Các ngón chân có vuốt cong.

Câu 3: Động vật nào dưới đây thuộc bộ Gặm nhấm?

 1. Chuột chũi
 2. Chuột chù.
 3. Mèo rừng.
 4. Chuột đồng.

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây về chuột chũi là sai?

 1. Có tuyến hôi ở hai bên sườn.
 2. Ăn sâu bọ.
 3. Đào hang bằng chi trước.
 4. Thuộc bộ Ăn sâu bọ.

Câu 5: Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa?

 1. Thỏ hoang.
 2. Chuột đồng nhỏ.
 3. Chuột chũi.
 4. Chuột chù.

Câu 6: Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt?

 1. Có tuyến hôi ở hai bên sườn.
 2. Các ngón chân không có vuốt.
 3. Răng nanh lớn, dài, nhọn.
 4. Thiếu răng cửa.

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai?

 1. Ăn tạp.
 2. Sống thành bầy đàn.
 3. Thiếu răng nanh.
 4. Đào hang chủ yếu bằng chi trước.

Câu 8: Đặc điểm của chuột chù thích nghi với đào bới tìm mồi

 1. Thị giác kém phát triển
 2. Khứu giác phát triển
 3. Có mõm kéo dài thành vòi
 4. Tất cả các ý trên đúng

Câu 9: Động vật nào dưới đây không có răng nanh?

 1. Báo.             
 2. Thỏ.                 
 3. Chuột chù.       
 4. Khỉ.

Câu 10: Đặc điểm răng của bộ Ăn sâu bọ phù hợp ăn sâu bọ là

 1. Các răng đều nhọn
 2. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm
 3. Răng cửa lớn, răng hàm kiểu nghiền
 4. Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc

Câu 11: Loài ăn thực vật là

 1. Sóc              
 2. Báo           
 3. Chuột chù       
 4. Chuột đồng

Câu 12: Loài thú nào dưới đây không thuộc bộ Gặm nhấm?

 1. Thỏ rừng châu Âu.
 2. Nhím đuôi dài.
 3. Sóc bụng đỏ.
 4. Chuột đồng nhỏ.

Câu 13: Đặc điểm răng của Bộ Gặm nhấm là

 1. Không có răng nanh
 2. Răng cửa lớn, sắc
 3. Răng cửa cách răng hàm khoảng trống hàm
 4. Tất cả các đặc điểm trên đúng

Câu 14: Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ?

 1. Chuột chù và chuột đồng.
 2. Chuột chũi và chuột chù.
 3. Chuột đồng và chuột chũi.
 4. Sóc bụng xám và chuột nhảy.

Câu 15: Đặc điểm răng của Bộ Ăn thịt phù hợp với chế độ ăn thịt

 1. Các răng đều nhọn
 2. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm
 3. Răng cửa lớn, răng hàm kiểu nghiền
 4. Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc

Câu 16: Cách bắt mồi của hổ là

 1. Tìm mồi
 2. Lọc nước lấy mồi
 3. Rình mồi, vồ mồi
 4. Đuổi mồi, bắt mồi

---------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 50: Đa dạng của lớp Thú - Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về đặc điểm và sự đa dạng của ăn sâu bộ, gặm nhắm và bộ ăn thịt...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 50: Đa dạng của lớp Thú - Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 7, Giải bài tập Sinh học 7, Lý thuyết Sinh học 7, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 7.

Đánh giá bài viết
1 169
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 7 Xem thêm