Chính tả lớp 3: Nghe - viết: Chiếc áo len

Soạn bài: Chính tả: Nghe - viết: Chiếc áo len

Soạn bài Chính tả: Chiếc áo len là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt lớp 3 trang 22 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập môn Tiếng Việt lớp 3. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1 (trang 22 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – viết: Chiếc áo len (đoạn 4)

Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì?

Trả lời:

Lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 2 (trang 22 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

cuộn …òn, …ân thật, chậm …ễ

b) Đặt trên chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau ke chỉ, vạch đường thăng băng.

Là cái gì?

Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thăng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học ve, săn sàng đi theo.

Là cái gì?

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

cuộn tròn, chân thật, chậm trễ

b) Đặt trên chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

— Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

• Giải câu đố: Đó là cái thước kẻ.

– Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thẳng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

• Giải câu đố: Đó là cây bút chì.

Câu 3 (trang 22 sgk Tiếng Việt 3): Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

g

giê

2

giê hát

3

giê i

4

h

5

i

6

ca

7

kh

8

e-lờ

9

m

Trả lời

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

g

giê

2

gh

giê hát

3

gi

giê i

4

h

hát

5

i

i

6

k

ca

7

kh

ca hát

8

l

e-lờ

9

m

mờ

>> Bài tiếp theo: Tập đọc lớp 3: Quạt cho bà ngủ

Đánh giá bài viết
27 4.375
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chính tả lớp 3 Xem thêm