Heo Ú Hóa học

Chlorine có hai đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của chlorine là 35,45.

Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị của chlorine trong tự nhiên.

4
4 Câu trả lời
 • Cô Độc
  Cô Độc

  Ta có:

  Gọi tỉ lệ đồng vị 35Cl trong tự nhiên là a => Tỉ lệ đồng vị 37Cl trong tự nhiên là (100 - x)

  Nguyên tử khối trung bình của Cl là 35,45

  => \frac{ 35.a +37.(100−a)}{100} = 35,45

  => a = 77,5

  Vậy đồng vị 35Cl chiếm 77,5% trong tự nhiên, đồng vị 37Cl chiếm 22,5% trong tự nhiên

  0 Trả lời 16:22 23/09
  • Gấu Bông
   Gấu Bông

   Gọi x và 100 – x lần lượt là phần trăm số nguyên tử của đồng vị 35Cl37Cl.

   Ta có phương trình: [35.x + 37(100x)]/100 = 35,45.

   Suy ra x = 77,5

   Vậy tỉ lệ phần trăm số nguyên tử đồng vị 35Cl37Cl lần lượt là 77,5% và 22,5%

   0 Trả lời 16:23 23/09
   • Kẻ cướp trái tim tôi
    Kẻ cướp trái tim tôi

    77,5%

    22,5%

    0 Trả lời 16:23 23/09
    • Gấu Đi Bộ
     0 Trả lời 16:24 23/09
     Hóa học Xem thêm