Danh sách hạng của giáo viên các cấp mới nhất 2021

Danh sách hạng của giáo viên các cấp mới nhất

Để biết bản thân sẽ có mức lương thế nào, giáo viên bắt buộc phải biết bản thân hiện đang được xếp ở hạng nào. Dưới đây là tổng hợp các danh sách hạng của giáo viên các cấp. Mời các bạn tham khảo.

Dưới đây là chi tiết các hạng của giáo viên cũng mã số chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng đối tượng.

STT

Hạng

Mã số

Hệ số lương

Giáo viên mầm non

Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT

1

Hạng I

V.07.02.24

Áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm A2.2, hệ số lương từ 4,0 - 6,38

2

Hạng II

V.07.02.25

Áp dụng lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 - 4,98

3

Hạng III

V.07.02.26

Áp dụng lương viên chức loại A0, hệ số lương từ 2,1 - 4,89

Giáo viên tiểu học

Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT

1

Hạng I

V.07.03.27

Áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 - 6,78

2

Hạng II

V.07.03.28

Áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm A2.2, hệ số lương từ 4,0 - 6,38

3

Hạng III

V.07.03.29

Áp dụng lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 - 4,98

Giáo viên trung học cơ sở

Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT

1

Hạng I

V.07.04.30

Áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 - 6,78

2

Hạng II

V.07.04.31

Áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm A2.2, hệ số lương từ 4,0 - 6,38

3

Hạng III

V.07.04.32

Áp dụng lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 - 4,98

Giáo viên trung học phổ thông

Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT

1

Hạng I

V.07.05.13

Áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 - 6,78

2

Hạng II

V.07.05.14

Áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm A2.2, hệ số lương từ 4,0 - 6,38

3

Hạng III

V.07.05.15

Áp dụng lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 - 4,98

Dự bị đại học

Thông tư 07/2018/TT-BNV

1

Hạng I

V.07.07.17

Áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 - 6,78

2

Hạng II

V.07.07.18

Áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm A2.2, hệ số lương từ 4,0 - 6,38

3

Hạng III

V.07.07.19

Áp dụng lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 - 4,98

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH

1

Hạng I

V.09.02.05

Áp dụng lương viên chức loại A3, nhóm A3.2, hệ số lương từ 5,75 - 7,55

2

Hạng II

V.09.02.06

Áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 - 6,78

3

Lý thuyết hạng III

V.09.02.07

Áp dụng lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 - 4,98

4

Thực hành hạng III

V.09.02.08

Áp dụng lương viên chức loại A0, hệ số lương từ 2,1 - 4,89

5

Hạng IV

V.09.02.09

Áp dụng lương viên chức loại B, hệ số lương từ 1,86 - 4,06

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH

1

Giảng viên cao cấp hạng I

V.09.02.01

Áp dụng lương viên chức loại A3 nhóm A3.1 có hệ số lương từ 6,2 - 8,0

2

Giảng viên chính hạng II

V.09.02.02

Áp dụng lương viên chức loại A2 nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 - 6,78

3

Lý thuyết hạng III

V.09.02.03

Áp dụng lương viên chức loại A1 có hệ số lương từ 2,34 - 4,98

4

Thực hành hạng III

V.09.02.04

Áp dụng lương viên chức loại A0 có hệ số lương từ 2,1 - 4,89

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Danh sách hạng của giáo viên các cấp mới nhất. Như vậy, chúng ta cũng đã thấy những quy định mới liên quan tới giáo viên đã được ban hành. Để nắm rõ Bảng lương mới của giáo viên các cấp mời các bạn độc giả cùng tham khảo.

Dành cho giáo viên

Đánh giá bài viết
1 406
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm