Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 môn Hoạt động trải nghiệm sách Kết nối

Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Đáp án tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Kết nối tri thức giúp thầy cô giáo tham khảo, hoàn thành tập huấn Chương trình bồi dưỡng giáo viên của mình và chuẩn bị hiệu quả cho các bài học lớp 2 năm học mới.

Câu 1. Một trong những quan điểm xây dựng Chương trình HĐTN và thiết kế SGK HĐTN là quan điểm mở, linh hoạt. Điều đó có ý nghĩa gì?

A. Nhà trường và giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương thức, không gian, thời gian hoạt động phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình trên nguyên tắc bảo đảm mục tiêu giáo dục và các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực đối với mỗi lớp học, cấp học Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Học sinh tự chủ, tự lập kế hoạch hành động và thực hiện

C. HĐTN được tiến hành ngoài giờ học, khi Nhà trường và GV sắp xếp được thời gian phù hợp

D. Các tác giả SGK cần lựa chọn nội dung có tính bao quát cao, khả thi ở hầu hết các vùng miền và đề xuất nhiều phương án HĐ để GV lựa chọn cho phù hợp với trình độ và đặc điểm khác biệt của HS, năng lực và sở trường của GV, phù hợp với điều kiện văn hoá, kinh tế, xã hội và nội dung giáo dục của địa phương Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 2. Bản chất của HĐTN và HĐTN HN trong chương trình giáo dục phổ thông

A. HĐTN được đưa vào nội dung Sinh hoạt dưới cờ và các CLB học sinh với những quy trình hoạt động được thiết kế kĩ lưỡng, có hệ thống

B. Khác với HĐTN của từng môn học riêng biệt, hệ thống HĐTN được thiết kế theo mạch nội dung đầy đủ, cân đối, dựa trên các thử thách thực tế trong CS của HS, đồng thời tạo điều kiện cho HS ứng dụng các kiến thức tổng hợp từ tất cả các môn học để giải quyết nhiệm vụ  Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. HĐTN là HĐ giáo dục được chính thức đưa vào thời lượng học tập, hoat động trên lớp, được thiết kế đồng bộ, có mục tiêu, yêu cầu cần đạt rõ ràng cho từng nội dung, tiết hoạt động, góp phần hình thành và rèn luyện phẩm chất, năng lực của HS Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. HĐTN là những hoạt động trải nghiệm thực địa, tạo điều kiện đưa HS đến gần với cuộc sống, học đi đôi với quan sát và thực hành

Câu 3: Hãy sắp xếp thứ tự các thời điểm của HĐTN

A. Gợi lại kinh nghiệm cũ – Tiến hành HĐ trải nghiệm- Khái quát hoá kiến thức, kỹ năng mới- Nhiệm vụ ứng dụng Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Gợi lại kinh nghiệm cũ - Khái quát hoá kiến thức, kỹ năng mới- Tiến hành HĐ trải nghiệm - Nhiệm vụ ứng dụng

C. Tiến hành HĐ trải nghiệm - Gợi lại kinh nghiệm cũ - Khái quát hoá kiến thức, kỹ năng mới- Nhiệm vụ ứng dụng

Câu 4. Nêu cách mạch nội dung hoạt động chính trong chương trình HĐTN 2

A. Khởi động Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Khám phá chủ đề

C. Mở rộng và tổng kết chủ đề

D. Cam kết hành động

Câu 5. Dạng nhiệm vụ nào không có hoặc hạn chế sử dụng trong SGK HĐTN 2?

A. Trò chơi

B. Quan sát, thảo luận

C. Xem tranh và lựa chọn hành động đúng, sai theo nội dung các tình huống giả định được mô tả trong tranh Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Hoạt động theo dự án chung của nhóm, tổ

Câu 6. Hoạt động nào GV cần tiết chế, không lạm dụng trong quá trình tổ chức HĐTN

A. Sử dụng phương pháp tương tác tích cực, đa dạng, tập trung tạo động lực hành động ở từng HS Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Tổ chức môi trường sư phạm cho hoạt động trải nghiệm, phương pháp tạo “khu vực tâm lý thoải mái” cho HS Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. GV cần nắm vững một số kỹ thuật quan trọng của việc tổ chức HĐTN: Kỹ thuật đặt câu hỏi thảo luận, kỹ thuật kiểm soát lớp, kỹ thuật phản hồi và nhận phản hồi… Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Đánh giá thường xuyên: đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm bằng điểm số sau mỗi tiết hoạt động

E. Tích cực sử dụng các công cụ kỹ thuật, công nghệ; luôn luôn soạn kịch bản hoạt động trên ppt để trình chiếu cho HS

Câu 7. Để tạo động lực tham gia hoạt động ở lớp và hành động ở nhà cho HS, GV có thể thực hiện những việc gì khi tổ chức HĐTN?

A. So sánh kết quả HĐTN của từng cá nhân HS sau mỗi tiết HĐTN, vinh danh, khen thưởng cá nhân HS thực hiện tốt

B. Bám sát thực tế cuộc sống của học sinh; sử dụng các đạo cụ, giáo cụ trực quan được lấy từ cuộc sống thực tế Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Tổ chức các cuộc thi theo nhóm, tổ có quà tặng, giải thưởng cho tất cả các thành viên của nhóm, tổ khi chiến thắng Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Khuyến khích, lắng nghe các phản hồi của HS sau khi tiến hành trải nghiệm thực tế nhằm hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, chia sẻ các cảm xúc cả tích cực lẫn tiêu cực nảy sinh trong quá trình hành động Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 8. Những điểm nổi bật đáng chú ý, tạo được sự khác biệt cho SGK HĐTN 2

A. Nhiều hình ảnh thể hiện các tình huống khác nhau để HS lựa chọn phương án đúng hoặc sắp xếp thứ tự các hoạt động theo nội dung HĐTN

B. Chú trọng các việc làm cụ thể, thực tế, không nói chung chung, không học qua tranh ảnh, lý thuyết – Từ đó, những khó khăn nảy sinh cũng rất thực tế, mỗi HS, mỗi vùng miền, địa phương sẽ có vấn đề riêng của mình Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Tính đa dạng trong các phương thức HĐTN được đề xuất trong SGK nhằm gây được bất ngờ, tạo tò mò, thú vị, cảm hứng tham gia cho HS, tạo điều kiện tiếp cận thực tế cuộc sống ở mức cao nhất có thể. Đó là các phương thức: Phương thức thể nghiệm tương tác (biểu diễn, sân khấu hóa, diễn tương tác); Phương thức nghiên cứu, đo lường, thí nghiệm: Phương thức cống hiến – đóng góp sức mình vào các HĐ xã hội, có ảnh hưởng đến người xung quanh; Phương thức khám phá, tìm hiểu thực tế Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Hoạt động trải nghiệm luôn gắn với HĐ chia sẻ, phản hồi: Những nhiệm vụ được đề xuất luôn được thiết kế đi kèm với các hình thức phản hồi, chia sẻ kết quả thu hoạch, chia sẻ cảm xúc tích cực trong quá trình tham gia. Quá trình phản hồi không chỉ là đánh giá kết quả HĐTN mà còn giúp HS tạo động lực tiếp tục hành động, hành động thật chứ không dừng lại ở hành động hình thức hoặc đối phó Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 9. GV đánh giá kết quả HĐTN của từng cá nhân HS theo những phương pháp nào?

A. Phương pháp quan sát. Giáo viên theo dõi, lắng nghe học sinh trong quá trình tiến hành HĐGDTCĐ và SHL, sử dụng phiếu thu hoạch, nhật ký ghi chép lại các biểu hiện của học sinh để sử dụng làm minh chứng đánh giá quá trình tham gia HĐTN cùng tập thể và HĐTN sau giờ học của cá nhân Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Phương pháp vấn đáp thông qua những phản hồi HĐTN trong các tiết Sinh hoạt lớp và qua việc đặt câu hỏi để HS chia sẻ theo từng nội dung trải nghiệm Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

C. Dùng bảng trả lời câu hỏi trắc nghiệm

D. GV đánh giá theo hoạt động chung, dự án chung của tổ, lớp về mức độ và thái độ tham gia, chất lượng hoàn thành công việc (đánh giá tập thể cũng là đánh giá cá nhân), từ đó đưa ra nhận xét về năng lực thích ứng cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động của nhóm, tổ và ở từng HS Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 10. Làm thế nào sử dụng các đề xuất trong SGK và SGV để tiến hành hoạt động Sinh hoạt dưới cờ (SHDC) một cách linh hoạt, tích cực và hiệu quả?

A. Đọc kỹ quy trình các hình thức tổ chức SHDC được trình bày trong SGV có kèm kịch bản mẫu, từ đó Nhà trường và GV trực ban đưa ra phương án của mình về nội dung, hình thức phù hợp với nội dung giáo dục của nhà trường vào thời điểm đó Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

B. Nhà trường phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung SHDC đã đề xuất trong SGK để có sự đồng bộ, thống nhất với nội dung HĐTN của tuần

C. Trong SGV HĐTN 2 phần Hai, mục A có 3 phương thức HĐTN được trình bày: trình diễn sân khấu; giao lưu nhân vật; festival và ngày hội toàn trường, từ đó đưa ra ba mẫu kịch bản theo đề xuất chủ đề trong SGK - Nhà trường và GV được giao nhiệm vụ tiến hành SHDC có thể tham khảo Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

D. Hoàn toàn không cần tham khảo nội dung đề xuất cho SHDC của SGK và SGV, Nhà trường và GV có thể tiến hành theo cách của mình đề phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và nội dung giáo dục của trường, địa phương

Ngoài Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Kết nối tri thức trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 1.172
Sắp xếp theo

Dành cho Giáo Viên

Xem thêm