Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 TOÁN LP 7
A. Lý thuyết
Đại s: Nội dung chương I, chương II Đại s 7
Hình hc:
Nội dung chương I Hình học 7
Định lý tng ba góc ca mt tam giác, tính cht góc ngoài ca tam
giác
Các trường hp bng nhau ca tam giác
B. Bài tp
I. Trc nghim
Câu 1: Khoanh tròn vào ch cái trước kết qu đúng
1. Nếu
y 3x=−
thì x t l thun vi y theo h s t l k =
A. 3 B. 3 C.
1
3
D.
1
3
2. Nếu
ac
bd
=
thì
A. ac = bd B. ad = bc C. ab = cd
3. Nếu
ABC MNP =
thì
A.
AN=
B.
AP=
C.
D.
CM=
4. Cho
ABC
0
A 70=
. I là giao điểm của đường phân giác
B
C
. Có:
A.
0
BIC 115=
B.
0
BIC 120=
C.
0
BIC 125=
D.
0
BIC 130=
5. Công thc cho quan h t l gia x và y là:
A. xy = 3 B. y = x + 3 C.
1
yx
3
=
D. y = x 3
6. Nếu
x3 =
thì x =
A. 3 B. 9 C. 9 D. 3
7. Nếu
ABC DEF =
thì
A.
AD=
B.
C.
BF=
D.
Câu 2: Ni mi câu ct I vi kết qu ct II để được câu đúng:
Ct I
Ct II
1) Nếu
( )
x y a a 0 =
a) thì y t l thun vi x theo
h s t l
3
k
2
=−
2) Cho x và y t l nghch. Nếu
x 3,y 40==
b) thì x và y t l thun
3) x t l thun vi y theo h
s t l
2
k
3
=−
c) thì a = 120
4)
5
yx
23
=−
d) Ta có y t l nghch vi x
theo h s t l a
Câu 3: Xét tính đúng (Đ), sai (S) ca các câu sau:
1)
9 25 3 5 8+ = + =
2) Nếu
4
xy
5
=−
thì x t l nghch vi y
( )
x,y 0
3) Nếu hai tam giác có hai cp cnh và mt cp góc bằng nhau thì hai tam giác đó
bng nhau.
4) Nếu
x0
thì
9
x0
5) Nếu
x0
thì
11
x0
6) Nếu
xy 4=
thì x t l nghch vi y
7) Nếu
ABC
MNP
có AB = NP, BC = MP, AC = MN thì
ABC NMP =
8) Góc ngoài ca tam giác bng tng hai góc trong
9) Nếu hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau
10) Nếu hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ng bng
nhau thì hai tam giác đó bằng nhau
11) Nếu ba góc ca tam giác này bng ba góc ca tam giác kia thì ba cnh ca tam
giác này bng ba cnh ca tam giác kia
12) Nếu hai tam giác bng nhau thì các cạnh tương ứng bng nhau
13)th v đưc mt tam giác có hai cnh bng nhau
14)th v đưc mt tam giác vi hai góc vuông.
Câu 4: Điền vào ch … để đưc kết qu đúng
a)
( )
2
7 ...−=
c) Nếu
x0
thì
x ...=
b)
0,64 ...−=
d) Nếu
x0
thì
x ...=
Câu 5: Câu nào đúng, câu nào sai:
a) Trong mt tam giác vuông, hai góc nhn ph nhau
b) Góc ngoài ca mt tam giác bng tng hai góc trong ca tam giác
c) Hai tam giác có hai cp cnh bng nhau và mt cp góc bng nhau thì hai tam giác
đó bằng nhau
d) Nếu mt tam giác có tng hai góc bng
0
90
thì tam giác đó vuông
e) Nếu hai tam giác có hai cp góc bng nhau thì cp góc còn lại cũng bằng nhau
f) Góc ngoài ca mt tam giác lớn hơn góc trong kề vi nó
g) Nếu ba góc ca tam giác này bng ba góc ca tam giác kai thì hai tam giác bng
nhau.
Câu 6: Cho biết x và y là hai đại lượng t l nghch
Đin s thích hp vào ô trng trong bng sau:
x
0,5
−1,2
4
6
y
3
−2
1,5
Câu 7: Cho
ABC
MNP
AM=
, AM = MN. Hai tam giác đó cần có thêm điều
kin gì cnh nào bằng nhau để hai tam giác bng nhau
A. AB = MN B. BC = MN C. BC = NP D. AC = MP
II. T lun
Đại s
Bài 1: Thc hin phép tính (bng cách hp lí nếu có th)
1.
12 1 5 1
6 5 1 5
27 4 17 4
8.
3 1 1 3
.27 51 19
8 5 5 8
+
2.
22
3 5 9
: 14,7 1
4 4 25
+
9.
( )
0
2
3
11
2 3 2 : 8
24


+ +




3.
3 5 1
1,25
7 4 7

+


10.
32
1 1 1 1
25 2
5 5 2 4
+
4.
2
2 7 2 2
:
3 15 3 5
−−
11.
3
0,04 0,25 11,3
5
+ +
5.
1 5 1 5
23 : 13 :
3 7 3 7
12.
1
121 15 2 3
11

+


6.
12 5 6 6
12 3 4 5
2 3 4 3
2 9 8 3
+
13.
( )
5
5
1 1 5
0,49 1 0,4
32
81


+ +




7.
3 2 2 1 5 2
::
4 7 3 4 7 3
+ + +
Bài 2: Tìm x, biết:
1.
2
11
x
4 36

−=


6.
( )
1
5x 1 2x 0
3

+ =


2.
11
3x 5
73
=
7.
2
:x 6 4
3
+=
3.
3 2 1 5
x x x
5 3 7 21

=


8.
( )
3
5 x 2 7 2 + + =
4.
13
x2
35
−=
9.
5 x 1
90
2 x 1
+
=
+
5.
0,2 x 2,3 1,1+ =
10.
3x
14 1 9
2
=
Bài 3: Tìm x, y, z biết:

Đề cương ôn tập Toán 7 học kì 1 năm 2020

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 đưa ra nhiều dạng bài tập ôn luyện khác nhau về các dạng bài Đại số và Hình học trong chương trình Toán 7 học kì I. Đề cương ôn tập toán 7 học kì 1 này là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7, giúp các bạn luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 sắp diễn ra.

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 được biên soạn bám sát với đề thi thực, với các dạng câu hỏi cả trắc nghiệm và tự luận ở cả hai môn Đại số và Hình học, giúp các em học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho bài thi học kì 1 môn Toán 7 sắp tới của mình. Sau đây mời các thầy cô và các em tham khảo chi tiết.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
34 7.952
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm