Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán Trường THCS Cẩm Trung, Hà Tĩnh năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯNG THCS CM
TRUNG
Mã đ 01
ĐỀ KIM TRA GIA HC KÌ I
NĂM HC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN 8
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thời gian giao đề)
I. PHN TRC NGHIM (chọn đáp án đúng ghi vào bài làm)
Câu 1: Kết qu phép tính x(x + 1) x
2
A. x
C. 2x
2
Câu 2: T giác ABCD
µ µ
µ
100 , 120 , 80A B C
, s đo góc D là
A.80
0
C. 100
0
Câu 3: Dư trong phép chia (2x
2
x + 7) : ( x - 1) là
A. 7
C. 8
Câu 4: Thương của phép chia 6x
3
y
2
: 3xy
2
A. 2x
C. 2x
2
Câu 5: Giá tr của đa thức f(x) = x
2
2x + 1
ti x = 2 bng
A. - 2
C. 4
Câu 6:Hình thang ABCD ( AB//CD) biết AB = 6cm, CD = 10cm. Đ dài đường trung
bình ca hình thang ABCD là
A. 4cm
C. 16cm
II. PHN T LUN
Câu 7: Phân tích các đa thức sau thành nhân t
a) 4x
2
+ 2x b) x
2
5x + xy 5y c) x
2
+ 4x y
2
+ 4
Câu 8: Tìm x biết
a) x(x 1) + 3(x 1) = 0 b) x
2
+ 10x + 24 = 0
Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A. M là điểm bt kì trên cnh BC (M khác B, C). K
ME vuông góc vi AC ti E, MF vuông góc vi AB ti F.
a) Chng minh AEMF là hình ch nht
b) N là điểm đi xng vi M qua E. Chng minh AFEN là hình bình hành
c) P là điểm đi xng vi M qua AB. Chng minh P, A, N cùng thuc mt đưng thng
Câu 10: Tìm giá tr nh nht ca biu thc A = 5x
2
+ y
2
+ 4xy 2x 2y + 2020
….. Hết …..
H và tên thí sinh ……………………………………. S báo danh ………..
Lưu ý: - Thí sinh phải ghi mã đề vào t giy thi
- Giám th không gii thích gì thêm
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯNG THCS CM
TRUNG
Mã đ 02
ĐỀ KIM TRA GIA HC KÌ I
NĂM HC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN 8
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thời gian giao đề)
I. PHN TRC NGHIM (chọn đáp án đúng ghi vào bài làm)
Câu 1: Kết qu phép tính x(x + 2) x
2
A. x
2
C. 2x
2
Câu 2: T giác ABCD
ˆˆ
ˆ
100 , 110 , 80A B C
, s đo góc D là
A.80
0
C. 70
0
Câu 3: Dư trong phép chia (2x
2
x + 5) : ( x - 1) là
A. 5
C. 2
Câu 4: Thương của phép chia 6x
3
y
2
: 2xy
2
A. 2xy
C. 3x
2
y
Câu 5: Giá tr của đa thức f(x) = x
2
4x + 4
ti x = 3 bng
A. 1
C. 4
Câu 6:Hình thang ABCD ( AB//CD) biết AB = 8cm, CD = 10cm. Đ dài đường trung
bình ca hình thang ABCD là
A. 2cm
C. 18cm
II. PHN T LUN
Câu 7: Phân tích các đa thức sau thành nhân t
a) 6x
2
+ 3x b) x
2
6x + xy 6y c) x
2
+ 6x y
2
+ 9
Câu 8: Tìm x biết
a) x(x 1) + 4(x 1) = 0 b) x
2
+ 8x + 15 = 0
Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A. M là điểm bt kì trên cnh BC (M khác B, C). K
ME vuông góc vi AC ti E, MI vuông góc vi AB ti I.
a) Chng minh AEMI là hình ch nht
b) N là điểm đi xng vi M qua E. Chng minh AIEN là hình bình hành
c) P là điểm đi xng vi M qua AB. Chng minh P, A, N cùng thuc mt đưng thng
Câu 10: Tìm giá tr nh nht ca biu thc A = 5x
2
+ y
2
+ 4xy 2x 2y + 2020
….. Hết …..
H và tên thí sinh ……………………………………. S báo danh ………..
Lưu ý: - Thí sinh phải ghi mã đề vào t giy thi
- Giám th không gii thích gì thêm
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
NG DN CHM TOÁN 8
I. Trc nghiệm (3đim)
Câu
1
2
3
4
5
6
Mã đ 01
A
B
C
C
D
B
Mã đ 02
D
C
B
B
A
D
II. T lun (7đim) HDC mã đề 01 (đề 02 tương tự)
Câu
Đề 1
Đim
Câu 7
(2.5đ)
a) 4x
2
+ 2x = 2x(2x + 1)
1đ
b) x
2
- 5x + xy -5y = x(x - 5) +y(x 5)
= (x 5)(x + y)
0,5
0,5
c) x
2
+ 4x y
2
+ 4 = (x
2
+ 4x + 4) y
2
= (x + 2)
2
y
2
= (x + 2 y)(x + 2 + y)
0,25
0,25
Câu 8
(1đ)
a) x(x 1) + 3(x 1) = 0
(x 1)(x + 3) = 0
x = 1 hoc x = - 3
0,25
0,25
b) x
2
+ 10x + 24 = 0
(x + 6)(x + 4) = 0
x = - 6 hoc x = -4
0,25
0,25
Câu 9
(3 đ)
V hình đúng đến câu a
a) T giác AEMF có
µ
µ
µ
0
90A E F
(gt)
suy ra AEMF là hình ch nht
0,5
0,5
0,5
b) do AEMF là hình ch nht ( câu a)
AF = EM, AF // ME
AF = EN (vì EN = EM)
AF // EN
AEMF là hình bình hành vì có mt cp cnh đối song song và
bng nhau
0,5
0,5
c) Chng minh
FAP ENA
·
·
FAP ENA
tam giác AEN có
·
·
0
90EAN ENA
·
·
0
90EAN FAP
P, A, N thng hàng
0,25
0,25
Câu 10
(0,5đ)
A = 5x
2
+ y
2
+ 4xy 2x 2y + 2020
= (2x + y 1)
2
+ (x + 1)
2
+ 2018
A
2018. Du = xy ra khi x = - 1, y = 3
Min A = 2018 khi x = - 1, y = 3
0,25
0,25

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2020

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán Trường THCS Cẩm Trung, Hà Tĩnh năm 2020 - 2021 gồm 2 mã đề thi có đáp án đi kèm, sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức nhằm đạt kết quả cao trong kì thi giữa kì 1 lớp 8 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

-----------------------

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán Trường THCS Cẩm Trung, Hà Tĩnh năm 2020 - 2021, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 185
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 8 Xem thêm