Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THCS&THPT Đa Kia, Bình Phước năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THCS&THPT Đa Kia, Bình Phước năm học 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn luyện tập và kiểm tra kiến thức hiệu quả hơn, chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Trung An, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

SỞ GD-ĐT B̀NH PHƯỚC

TRƯỜNG THCS&THPT ĐA KIA

Họ và tên:……………………………...

Lớp:…………..SBD:…………MĐ: 132

KIỄM TRA ĐỊNH KÌ

NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: SINH HỌC 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Trong 1 chu kỳ tế bào, kỳ trung gian được chia làm:

A. 2 pha. B. 4 pha. C. 1 pha. D. 3 pha.

Câu 2: Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào xô ma. B. Giao tử.

C. Tế bào sinh dục chín. D. Tế bào sinh dưỡng.

Câu 3: Nhận định sai trong nuôi cấy vi sinh vật liên tục:

A. Quần thể sinh vật sẽ sinh trưởng liên tục.

B. Thành phần của môi trường nuôi cấy luôn ổn định.

C. Thành phần của môi trường nuôi cấy không ổn định.

D. Dịch nuôi cấy có mật độ vi sinh vật tương đối ổn định.

Câu 4: Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vât ở pha suy vong là:

A. Số chết đi ít hơn số được sinh ra.

B. Số lượng sinh ra cân bằng với số lượng chết đi.

C. Số lượng sinh ra ít hơn số lượng chết đi.

D. Không có chết, chỉ có sinh.

Câu 5: Đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân là:

A. Có 2 lần phân bào. B. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi.

C. Có sự phân chia của tế bào chất. D. Xảy ra sự biến đổi của nhiễm sắc thể.

Câu 6: Khoảng nhiệt độ thích hợp cho sự sinh trưởng của các vi sinh vật thuộc nhóm ưa ấm là:

A. 10-20 độ C. B. 20-40 độ C. C. 5-10 độ C. D. 25-45 độ C.

Câu 7: Các chất hoá học như phenol, ancol, natri hipôclorit là:

A. Các chất ức chế sinh trưởng. B. Các chất dinh dưỡng.

C. Các nhân tố sinh trưởng. D. Các chất hoạt động bề mặt.

Câu 8: Quang dị dưỡng có ở:

A. Vi khuẩn sắt.

B. Vi khuẩn nitrat hoá.

C. Vi khuẩn lam.

D. Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục.

Câu 9: Số tinh trùng được tạo ra nếu so với số tế bào sinh tinh thì:

A. Bằng 4 lần. B. Bằng nhau. C. Bằng 2 lần. D. Giảm một nửa.

Câu 10: Trong gia đình, có thể ứng dụng hoạt động của vi khuẩn lactic để thực hiện quá trình nào sau đây?

A. Làm tương. B. Làm nước mắm. C. Làm giấm. D. Muối dưa.

Câu 11: Hình thức dinh dưỡng bằng nguồn cacbon chủ yếu là chất CO2, và năng lượng chất vô cơ được gọi là:

A. Hoá tự dưỡng. B. Quang tự dưỡng. C. Hoá dị dưỡng. D. Quang dị dưỡng.

Câu 12: Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian?

A. Pha G1. B. Pha S.

C. Pha G2. D. Pha G1 và pha G2.

Câu 13: Trong nguyên phân khi nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào, các nhiễm sắc thể xếp thành:

A. Ba hàng. B. Hai hàng. C. Một hàng. D. Bốn hàng.

Câu 14: Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia được gọi là

A. Thời gian một thế hệ. B. Thời gian sinh trưởng và phát triển.

C. Thời gian tiềm phát. D. Thời gian sinh trưởng.

Câu 15: Hoá chất nào sau đây có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật?

A. Prôtêin. B. Phênol. C. Mônôsaccarit. D. Pôlisaccarit.

Câu 16: Quá trình nào sau đây không phải là ứng dụng lên men

A. Làm sữa chua. B. Tạo rượu. C. Làm dấm. D. Muối dưa, cà.

Câu 17: Hình thức dinh dưỡng bằng nguồn cacbon chủ yếu là CO2, và năng lượng của ánh sáng được gọi là:

A. Quang dị dưỡng. B. Hóa tự dưỡng. C. Hoá dị dưỡng. D. Quang tự dưỡng.

Câu 18: Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là:

A. Làm tăng số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào.

B. Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền.

C. Góp phần tạo ra sự đa dạng về kiểu gen ở loài.

D. Duy trì tính đặc trưng về cấu trúc nhiễm sắc thể.

Câu 19: Số tế bào tạo ra từ 8 vi khuẩn E. Coli đều phân bào 4 lần là:

A. 100. B. 128. C. 120. D. 148.

Câu 20: Trong môi trường cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng thì quá trình sinh trưởng của vi sinh vật biểu hiện mấy pha?

A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.

----------- HẾT ----------

Đánh giá bài viết
1 1.084
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm