Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22- Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 giúp các em làm quen trước với cấu trúc đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1, sẽ giúp các em học sinh củng cố lại toàn bộ kiến thức trọng tâm lớp 1.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22

TRƯỜNG TIỂU HỌC………..

Lớp : 1.....

Họ và tên: ......................................

Ngày thi: Thứ …, ngày tháng … năm 2019

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2019 - 2020

Môn: TOÁN Lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Số điền vào chỗ chấm là: 2 , ... , ... , 5, .... , 7

a. 3, 4, 5

b. 3, 4, 6

c. 5, 6, 7

d. 3, 4, 7

Câu 2: Các số: 5 , 8 , 6 , 10 , 3 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a, 5, 8 , 6 , 10, 3

b, 5 , 10 , 6, 8 , 3

c, 3 , 5 , 6 , 8, 10

d, 5, 6, 3, 8, 10

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng nhất

7 + 3 = ?

a. 8

b. 9

c. 10

d. 6

Câu 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất

Trong các số: 0, 9, 8, 4 , 5. Số bé nhất là:

a. 0

b. 4

c. 8

d. 5

Câu 5: 7 + 2 = .....

Số điền vào ô trống là:

a. 7

b. 8

c. 9

Câu 6: Đúng ghi Đ sai ghi S?

2 + 4 > 5

6 = 6 - 0

4 + 6 > 10

10 > 8 + 1

Câu 7: 9 – 4 + 1 = ?

a. 6

b. 7

c. 10

d. 9

Câu 8: 10 + 0 …. 5 + 5. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

a. <

b. >

c. =

II. Phần tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính

10 – 5

3 + 5

9 – 4

7 + 3

Câu 2:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Có . . . . hình tam giác

Câu 3:

9 ...4 + 4

5 + 2..... 3 + 5

8 ....10 – 3

6 + 2 .... 5 + 4

Câu 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22

*Trắc nghiệm: 4,5đ

Câu 1: 0,5 đ .chọn đúng ý b

Câu 2: 0,5đ .chọn đúng ý c

Câu 3: 0,5đ. chọn đúng ý c

Câu 4: 0,5đ. chọn đúng ý a

Câu 5: 0,5đ. chọn đúng ý c

Câu 6: 1đ Điền đúng mỗi chỗ 0,25đ

Câu 7: 0,5đ. chọn đúng ý a

Câu 8: 0,5đ. chọn đúng ý c

*Tự luận: 5,5đ

Câu 1: 2đ Không đặt tính trừ nửa số điểm cho mỗi phép tính

Câu 2: 0,5đ Điền đúng số hình 0,5đ

Câu 3: 2đ Điền đúng mỗi ý 0,5 đ

Câu 4: 1đ Viết đúng phép tính thích hợp với tranh 1đ

3. Ma trận Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Mach

KT-KN

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học

Đọc, viết, so sánh và sắp xếp các số từ 0 đến 10; Cộng, trừ các số trong phạm vi từ 3 đến 10

Số câu

4

2

1

2

1

8

2

Câu số

1,3,4,5

2,6

1

7,8

3

Số điểm

2,0

1,5

2,0

2

1

5,5

3

2. Yếu tố hình học

hình tam giác, hình vuông, hình tròn

Số câu

1

1

Câu số

2

Số diểm

0,5

0,5

3. toán có lời văn

Nhìn tranh, tóm tắt viết phép tính thích hợp

Số câu

1

1

Câu số

4

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

4

2

1

2

1

1

8

2

Số điểm

2,0

1,5

2,0

2,0

1

1

5,5

4,5

Qua đây, các em học sinh cũng rút ra cho mình những kinh nghiệm làm bài tập Toán hiệu quả nhất cũng như các kỹ năng ôn thi Toán tốt nhất. Chúc các em thi tốt và học tốt.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - đề 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 3.416
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm