Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 42

VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo). Việc hoàn thành các bài tập trong SGK sẽ giúp các bạn củng cố và khắc sâu những kiến thức đã được học trước đó.

Giải bài tập Địa lí 9 Bài 42

Dân cư và lao động

1. Gia tăng dân số của địa phương

 • Số dân.
 • Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm.
 • Gia tăng cơ giới.
 • Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động dân số.
 • Tác động của gia tăng dân số tới đời sống và sản xuất.

2. Kết câu dân số địa phương

 • Đặc điểm kết cấu dân số : kết cấu dân số theo giới tính, kết cấu dân số theo độ tuổi, kết cấu dân số theo lao động, kết cấu dân tộc.
 • Ảnh hưởng của kết cấu dân số tới phát triển kinh tế - xã hội.

3. Phân bố dân cư

 • Mật độ dân số
 • Phân bố dân cư. Những biến động trong phân bố dân cư.
 • Các loại hình cư trú chính.

4. Tình hình phát triển văn hoá, giáo dục, y tế

 • Các loại hình văn hoá dân gian. Các hoạt động văn hoá truyền thống,...
 • Tình hình phát triển giáo dục: số trường, lớp, học sinh,... qua các năm; chất lượng giáo dục,..
 • Tình hình phát triển y tế: số bệnh viện, bệnh xá, cán bộ y tế,... qua các năm; hoạt động y tế của tỉnh (thành phố),...

Kinh tế

1. Đặc diểm chung

 • Nhận định chung về trình độ phát triển kinh tế của tỉnh (thành phố) so với cả nước.
 • Tình hình phát triển kinh tế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kì đổi mới. Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế. Thế mạnh kinh tế của tỉnh (thành phố).
Đánh giá bài viết
1 664
Sắp xếp theo
  Giải bài tập Địa lí 9 Xem thêm