Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 10: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng

Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 10: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Địa lý của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

Bài 1. Hướng dẫn

a) Vẽ biểu dồ

- Tính toán, chuyển bảng số liệu sang %. Từ bảng số liệu % vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.

- Vẽ hai hình tròn, bán kính theo quy ước của SGK. Trong mỗi hình tròn, các nhóm cây được thể hiện bằng các hình quạt có kí hiệu khác nhau.

- Biểu đồ có tên và bảng chú giải thích hợp.

b) Nhận xét

- Về sự thay đổi quy mô diện tích: Căn cứ vào bảng số liệu tuyệt đối đã cho, chỉ ra nhóm thay đổi nhiều nhất, nhóm thay đổi ít nhất từ năm 1990 đến 2000.

Giải thích.

- Về sự thay đổi tỉ trọng diện tích gieo trồng: Căn cứ vào biểu đồ đã vẽ, chỉ ra nhóm thay đổi nhiều nhất, nhóm thay đổi ít nhất từ năm 1990 đến 2000.

Giải thích.

Bài 2. Hướng dẫn

a) Vẽ biểu đồ

- Vẽ hệ trục toạ độ, trục tung thể hiện giá trị 100%, trục hoành thể hiện năm.

- Vẽ 4 đường tương ứng với tốc độ tăng của trâu, bò, lợn, gia cầm (có kí hiệu khác nhau). Cả 4 đường đều xuất phát từ một điểm trên trục tung (điểm xuất phát là 100%).

- Có tên biểu đồ và bản chú giải thích hợp.

b) Giải thích

- Đàn gia cầm và đàn lợn tăng nhanh nhất: Thịt lợn và gia cầm là thực phẩm chính của nhân dân. Do nhu cầu về thực phẩm của người dân tăng nhanh nên đàn gia cầm và đàn lợn tăng nhanh. Mặt khác, nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để nuôi rộng rãi hai loại này.

- Đàn trâu không tăng: Trâu được nuôi chủ yếu để lấy sức kéo và phân bón. Do cơ giới hoá và hoá học hoá trong nông nghiệp ngày càng được tăng cường nên trâu được nuôi ít đi.

Đánh giá bài viết
8 5.626
Sắp xếp theo
    Địa lý lớp 9 Xem thêm