Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 16

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 16: Thực hành - Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 16: Thực hành - Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Thực hành lời:

Cho bảng số liệu dưới đây

Bảng 16.1. Cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 199-2002 (%)

Khu vực kinh tế

1991

1995

1997

1999

2001

2002

Tổng số 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nông – lâm – ngư nghiệp

40,5

27,2

25,8

25,4

23,3

23,0

Công nghiệp – xây dựng

23,8

28,8

32,1

34,5

38,1

38,5

Dịch vụ

35,7

44,0

42,1

40,1

38,6

38,5

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1991-2002.

b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

- Sự giảm mạnh khu vực nông – lâm – ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì?

- Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh? Thực tế này phản ánh điều gì?

Trả lời:

a)

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 16: Thực hành - Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

b)

- Trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1991-2002, ngành nông- lâm- ngư nghiệp giảm mạnh từ 40,5% (năm 1991) xuống 23% (năm 2002). Chứng tỏ nền kinh tế của nước ta đang dần chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu sang nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

- Trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1991-2002, ngành công nghiệp- xây dựng tăng mạnh từ 23,8% (năm 1991) lên 38,5% (năm 2002). Chứng tỏ trong công cuộc phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta đạt được nhiều thành tựu.

Đánh giá bài viết
1 573
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Địa Lí 9 ngắn nhất Xem thêm