Giáo án Địa lý 9 bài 28: Vùng Tây Nguyên

Giáo án điện tử môn Địa Lý

Giáo án Địa lý 9 bài 28: Vùng Tây Nguyên truyền đạt kiến thức cho các em học sinh nhanh chóng hiểu được Tây Nguyên có những vị trí địa lí quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT - XH, an ninh quốc phòng.

BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN

A. MỤC TIÊU:

 • Học sinh chỉ được vị trí của vùng Tây Nguyên trên bản đồ và nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đó. Trình bày được đặc điển tự nhiên: Địa hình, đất, rừng, tài nguyên khí hậu, nguồn nước và tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch của vùng. Đánh giá được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tới việc phát triển kinh tế của vùng. Biết được Tây Nguyên là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người đồng thời cũng là vùng thưa dân nhất nước ta. Đời sống dân cư còn nhiều khó khăn nhưng đã được cải thiện đáng kể. Nêu được một vài biện pháp để góp phần phát triển kinh tế của vùng.
 • Rèn kĩ năng chỉ bản đồ. Kĩ năng phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với sự phát triển kinh tế.
 • GD ý thức học tập bộ môn, tình yêu quê hương đất nước.

B. CHUẨN BỊ:

 • Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên.
 • Bảng phụ.
 • Phiếu học tập.

C. TIẾN TRÌNH:

I. Tổ chức:

Điểm danh sĩ số lớp.

II. Kiểm tra:

Gv thu báo cáo TH.

III. Hoạt động D-H:

1. Giới thiệu:

Nằm ở phía Tây Nam nước ta, Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về KT, chính trị, quốc phòng đối với cả nước và khu vực Đông Dương. Tây Nguyên có tiềm năng TN để phát triển KT và có đặc điểm dân cư XH rất đặc thù.

2. Phát triển bài:

Hoạt động của GV - HSNội dung kiến thức

1. Giáo viên treo bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên và hướng dẫn học sinh quan sát.

Cho biết Tây Nguyên tiếp giáp với các vùng nào?

Xác định vị trí của Tây Nguyên trên bản đồ và nêu ý nghĩa của vị trí địa lí đó?

→ Một nhà quân sự đã nói: Làm chủ được Tây Nguyên là làm chủ được bán đảo Đông Dương. Với vị trí ngã 3 biên giới giữa 3 nước đã đem lại cho Tây Nguyên lợi thế về độ cao phía Nam bán đảo Đông Dương, kiểm soát được toàn vùng lân cận.

2. Giáo viên cho học sinh đọc sách giáo khoa kết hợp với quan sát bản đồ tự nhiên Tây Nguyên treo trên bảng và H28.1 sách giáo khoa.

Xác định trên bản đồ vị trí các cao nguyên của vùng? Nguồn gốc hình thành các cao nguyên?

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ
 • Phía Bắc, Đông: tiếp giáp vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.
 • Phía Tây: Lào, Cam-pu-chia.
 • Phía Nam: Đông Nam Bộ.

→ Là vùng duy nhất không giáp biển.

Vị trí chiến lược quan trọng về KT, an ninh quốc phòng. Cầu nối giữa Việt Nam với Lào, Cam-pu-chia.

Đánh giá bài viết
7 7.586
Sắp xếp theo
  Giáo án Địa lý lớp 9 Xem thêm