Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 36: Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (tiếp theo)

Bài tập môn Địa lý lớp 9

Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 36: Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (tiếp theo) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Tập bản đồ Địa lý lớp 9 bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 35: Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 37: Thực hành tình hình sản xuất của ngành công nghiệp thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long

Câu 1:

a) Hoàn thành bảng số liệu dưới đây:

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 2010

Bài tập địa lý 9

b) Dựa vào bảng số liệu trên, vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ diện tích, sản lượng lúa năm 2010 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

c) Nêu ý nghĩa việc sản xuất lương thực ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trả lời:

a) Hoàn thành bảng:

Bài tập địa lý 9

b) Biểu đồ thể hiện tỉ lệ diện tích, sản lượng lúa năm 2010 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

Bài tập địa lý 9

c) Ý nghĩa:

Việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long có ý nghĩa chiến lược quan trọng hàng đầu trong vấn đề đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta.

Giữ vùng diện tích, sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long là cơ sở để đảm bảo vùng này tiếp tục là vùng xuất khẩu gạo hàng đầu ở nước ta.

Câu 2: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.

Trả lời

Bài tập địa lý 9

Đánh giá bài viết
2 1.010
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Địa Lí 9 Xem thêm