Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 4: Lao động và việc làm - Chất lượng cuộc sống

Bài tập môn Địa lý lớp 9

Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 4: Lao động và việc làm - Chất lượng cuộc sống được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 2: Dân số và sự gia tăng dân số

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 5: Thực hành phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Câu 1: Nhận xét về sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Dựa vào bảng 4.2:

Bảng 4.2. CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NUỚC TA QUA CÁC NĂM

Bài tập địa lý 9

Hướng dẫn trả lời:

Nhận xét:

  • Trong thời kì trên cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước tat hay đổi theo hướng:
  • Tỉ lệ lao động của khu vực nhà nước giảm dần.
  • Tỉ lệ lao động của các khu vực kinh tế khác tăng dần.

Ý nghĩa:

  • Phát huy ngày càng tốt hơn các thành phần kinh tế, các nguồn lực ở trong và ngoài nước.
  • Tạo điều kiện sử dụng hợp lí nguồn lao động, góp phần giải quyết việc làm.
  • Khẳng định nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Câu 2: Nhận xét tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn của cả nước, Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Bảng 4.3. TỈ LỆ THẤT NGHIỆP VÀ TỈ LỆ THIẾU VIỆC LÀM CỦA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRONG ĐỘ TUỔI Ở NƯỚC TA VÀ CÁC VÙNG, NĂM 2011

(Đơn vị: %)

Bài tập địa lý 9

Hướng dẫn trả lời:

Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị thường cao hơn nông thôn kể cả trên phạm vi toàn quốc cũng như ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉ lệ thiếu việc làm thì ngược lại cao hơn thành thị; tỉ lệ thất nghiệp cũng như thiếu việc làm ở Đồng bằng sông Hồng cao hơn so với Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 3: Nhận xét sự chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người giữa thành thị và nông thôn so với trung bình cả nước

Căn cứ vào bảng 4.4

Bảng 4.4. THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGUỜI TRÊN THÁNG THEO GIÁ THỰC TẾ CỦA CÁC KHƯ VỰC NUỚC TA, NĂM 2010 (Đơn vị: nghìn đồng)

Vùng

Thu nhập

Cả nước

1387

Thành thị

2130

Nông thôn

1070

Hướng dẫn trả lời:

So với trung bình cả nước, thu nhập ở thành thị cao hơn, ở nông thôn lại thấp hơn.

Đánh giá bài viết
2 2.745
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Địa Lí 9 Xem thêm