Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài tập môn Địa lý lớp 9

Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Câu 1: Ghi dấu ( + ) vào ý trả lời đúng.

Các hoạt động của khu vực dịch vụ là

1- thương mại. 4- bưu chính, viễn thông.

2- du lịch. 5- cung cấp nước sạch.

3- trồng rau sạch. 6- vận tải.

Trả lời:

Ghi dấu + vào các ý: 1, 2, 4, 6.

Câu 2:

a) Điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống để hoàn thành các nhận xét dưới đây:

  • Vùng Đông Nam Bộ có diện tích 23 550 km , chiếm.............. % so vói cả nước.
  • Dân số của vùng là 10 939 200 người, chiếm................... % so với cả nước.
  • Nhưng tỉ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt................% năm 2002. Số lượng hành khách vận chuyển đạt tỉ lệ............... % năm 2002.

b) Ghi chữ Đ (đúng) hay S (sai) vào □ kết luận sau:

Điều đó cho thấy khu vực dịch vụ ở Đông Nam Bộ là khu vực kinh tế đa dạng và năng động.

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống:

  • Diện tích chiếm 7% so với cả nước
  • Dân số chiếm 12% so với cả nước
  • Tỉ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 33,1%/2002, số hành khách vận chuyển đạt tỉ lệ 30,3%/2002 so với cả nước.

b) Ghi Đ

Câu 3: Dựa vào vốn kiến thức của bản thân và hình 33.1. Biểu đồ tỉ trọng của Đông Nam Bộ trong tổng vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, năm 2003 (cả nước = 100%) tr 122 SGK, em hãy ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.

Vùng Đông Nam Bộ có sức hút mạnh sự đầu tư của nước ngoài vì

1- đây là vùng kinh tế phát triển rất năng động.

2- là vùng dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất - nhập khẩu.

3- có nhiều lợi thế về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

4- là vùng đông dân, nguồn lao động dồi dào, năng động.

5- có cơ sở hạ tầng được xây dựng vào loại tốt nhất trong cả nước.

6- là vùng có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng trong nước.

7- là vùng có nhiều ưu đãi cho các dự án đầu tư nước ngoài.

Trả lời:

Điền chữ Đ vào các ý số 1, 2, 5, 6, 7

Đánh giá bài viết
1 1.481
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Địa Lí 9 Xem thêm