Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 4

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 4: Lao động và việc làm - Chất lượng cuộc sống

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 4: Lao động và việc làm - Chất lượng cuộc sống được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 4 trang 15: Dựa vao hình 4.1, hãy:

- Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân.

- Nhận xét về chất lượng lao động của nước ta. Để nâng cao chất lượng lao động cần có những giải pháp gì?

Trả lời:

- Lao động nước ta chủ yếu lao động ở khu vực nông thôn chiếm 75,8% lao động cả nước. Do dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở nông thôn và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu.

- Chất lượng lao động của nước ta còn thấp. Năm 2003, tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo chiếm tới 78,8% trong tổng lao động của nước ta.

Để nâng cao chất lượng lao động của nước ta cần:

+ Chú trọng đào tạo nghề cho lao động,

+ Mở các trường, lớp đào tạo, các khoa đào tạo ngắn hạn nâng cao tay nghề cho lao động.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 4 trang 15: Quan sát hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta.

Trả lời:

- Lao động nước ta chủ yếu ở khu vực Nông- lâm- ngư nghiệp, năm 2003 lao động trong khu vực nông - lâm- ngư nghiệp là 60,3% lao động cả nước.

- Từ năm 1989 đến năm 2003 tỉ trọng lao động của nước ta có sự thay đổi:

+ Tăng tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, khu vực công nghiệp 11,2% (1989) lên 16,5%(năm 2003); dịch vụ tăng từ 17,3% (năm 1989) lên 23,2% (năm 2003).

+ Giảm tỉ trọng lao động trong khu vực nông- lâm- ngư nghiệp từ 71,5%(1989) xuống 60,3% (2003).

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 4 trang 16: Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần có những giải pháp nào?

Trả lời:

Để giải quyết vấn đề việc làm cần có những giải pháp:

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

+ Phát triển tiểu thụ công nghiệp ở nông thôn

+ Chú trọng đào tạo nghề cho lao động,

+ Mở các trường, lớp đào tạo, các khoa đào tạo ngắn hạn nâng cao tay nghề cho lao động.

+ ....

Giải bài tập Địa Lí 9 bài 1 trang 17: Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?

Trả lời:

Giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta:

+ Tình trạng thiếu việc làm là nét đặc trưng ở nông thôn nước ta.

+ Tình trạng thất nghiệp ở thành thị tương đối cao.

+ Vấn đề việc làm gây sức ép lớn đến nền kinh tế của nước ta

Bài 2 trang 17 Địa Lí 9: Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trả lời:

Những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân:

+ Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% (năm 1999)

+ Thu nhập bình quân đầu người tăng

+ Các dịch vụ xã hội ngày càng tốt

+ Tuổi thọ trung bình tăng

+ Tỉ lệ trẻ tử vong, suy dinh dưỡng giảm, dịch bệnh đẩy lùi,...

Bài 3 trang 17 Địa Lí 9: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, nêu nhận xét về sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế của nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Trả lời:

Cơ cấu lao động kinh tế theo thành phần kinh tế của nước ta rất đa dạng gồm khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Trong đó lao động chủ yếu đang hoạt động ở khu vực ngoài nhà nước.

Trong giai đoạn 1985-2002, cơ cấu lao động kinh tế theo thành phần kinh tế của nước ta có sự thay đổi, nhìn chung giảm tỉ trọng lao động ở thành phần kinh tế nhà nước từ 15% xuống còn 9,6%, tăng lao động ở khu vực thành phần ngoài nhà nước từ 85% lên 90,4%.

Ý nghĩa: Phát huy được tất cả các nguồn lực để phát triển kinh tế vói cơ cấu đa dạng nhiều thành phần, nhưng nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Đánh giá bài viết
1 1.003
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Địa Lí 9 ngắn nhất Xem thêm