Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 26: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Bài tập môn Địa lý lớp 9

Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 26: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 25: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Câu 1: Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng?

Bài tập địa lý 9

Trả lời:

Nối cột A với các tất cả các ý ở cột B

Câu 2: Em hãy ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.

Những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

 1. Quỹ đất nông nghiệp rất hạn chế, đất đai xấu.
 2. Khí hậu có mùa khô kéo dài, thiếu nước cho cây trồng và vật nuôi.
 3. Nhiều thiên tai: bão lụt, sa mạc hoá,...
 4. Sản lượng lương thực có hạt bình quân theo đầu người thấp (281,5 kg/ngưòi).
 5. Dân cư và lao động ít, thiếu kinh nghiệm trồng lúa (đặc biệt là lúa nước)

Trả lời:

Ghi chữ Đ vào ở các ý 1, 2, 3, 5.

Câu 3: Dựa vào bảng 26

Bảng 26. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ CỦA CẢ NƯỚC, THỜI KÌ 2000 - 2010

(Đơn vị: tỉ đồng)

Bài tập địa lý 9

a) Em hãy hoàn thành bảng sau:

TỈ TRỌNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC

b) Vẽ biểu đồ miền thể hiện tỉ trọng công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước, thời kì 2000 - 2010.

c) Kết hợp với vốn hiểu biết, ghi dấu + vào □ nhận xét đúng về tình hình phát triển công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước.

 1. Từ năm 2000 đến năm 2010, giá trị sản lượng công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tăng nhanh và liên tục.
 2. Cơ cấu công nghiệp của vùng khá đa dạng.
 3. So với toàn quốc, Duyên hải Nam Trung Bộ có tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh hơn.
 4. Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước ngày càng lớn, từ 4,7% năm 2000 xuống 4,4% năm 2010.
 5. So với tiềm năng, tỉ trọng giá trị công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ còn hạn chế.

Trả lời:

a) Hoàn thành bảng

Bài tập địa lý 9

b) Biểu đồ thể hiện tỉ trọng công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước, thời kì 2000 - 2010.

Bài tập địa lý 9

c) Ghi dấu “+” vào các ô trống thứ 2, 3, 5

Đánh giá bài viết
1 763
Sắp xếp theo
  Giải Vở BT Địa Lí 9 Xem thêm