Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 43: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 43

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 43: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo) là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Địa lý của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập Địa lí 9 Bài 43

Kinh tế (tiếp theo)

2. Các ngành kinh tế

a) Công nghiệp (kể cả tiểu, thủ công nghiệp)

 • Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).
 • Cơ cấu ngành công nghiệp :
  • Cơ cấu theo hình thức sở hữu.
  • Cơ cấu theo ngành (chú ý tới các ngành công nghiệp then chốt).
 • Phân bố công nghiệp (chú ý tới các khu công nghiệp tập trung).
 • Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu.
 • Phương hướng phát triển công nghiệp.

b) Nông nghiệp (gồm lâm nghiệp và ngư nghiệp)

 • Vị trí của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).
 • Cơ cấu ngành nông nghiệp.
  • Ngành trồng trọt
   • Tỉ trọng của ngành trồng trọt trong cơ cấu ngành nông nghiệp.
   • Phát triển và phân bố của các loại cây trồng chính.
  • Ngành chăn nuôi
   • Phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi.
  • Ngành thuỷ sản
   • Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản (sản phẩm, phân bố,...).
  • Ngành lâm nghiệp Khai thác lâm sản.
   • Bảo vệ rừng và trồng rừng.
 • Phương hướng phát triển nông nghiệp.

c) Dịch vụ

 • Vị trí của dịch vụ trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).
 • Giao thông vận tải: Các loại hình vận tải. Các tuyến đường giao thông chính. Phát triển giao thông vận tải.
 • Bưu chính viễn thông.
 • Thương mại: Nội thương. Hoạt động xuất - nhập khẩu.
 • Du lịch: Các trung tâm du lịch. Sự phát triển của ngành du lịch.
 • Hoạt động đầu tư của nước ngoài.

3. Sự phân hoá kinh tế theo lãnh thổ

Bảo vệ tài nguyên và môi trường

a) Những dấu hiệu suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường của tỉnh (thành phố)

b) Biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Đánh giá bài viết
1 842
Sắp xếp theo
  Giải bài tập Địa lí 9 Xem thêm