Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 27

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Từ thu – đông 1953 đến xuân 1955, thực dân Pháp đã đề ra kế hoạch quân sự nào ở Đông Dương?

Kế hoạch Rơ-ve.

Kế hoạch Đờ Lát đờ Tái-xi-nhi.

X

Kế hoạch Na-va.

Kế hoạch Sa-lăng.

+) Âm mưu của Pháp trong việc thực hiện kế hoạch trên là gì?

Giữ thế phòng ngự chiến lược trên toàn chiến trường Đông Dương.

X

Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương và kết thúc chiến tranh.

Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta và khóa chặt biên giới Việt – Trung.

Từng bước rút khỏi chiến tranh ở Đông Dương để cho Mĩ nhảy vào thay thế.

Bài 2 trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát ảnh chụp dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Nội dung bức ảnh gắn với sự kiện nào?

Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp bàn mở chiến dịch Biên giới

Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ bàn kế hoạch tác chiến.

X

Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định chủ trương tác chiến Đông – Xuân 1953 – 1954.

+) Phương hướng chiến lược của ta trong Đông – Xuân 1953 – 1954 là gì?

Tổ chức tấn công lớn vào đồng bằng Bắc Bộ để tiêu diệt toàn bộ quân địch tại đây.

X

Mở những đợt tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta.

Giữ thế phòng ngự trên chiến trường, tránh đụng độ với địch để bảo toàn lực lượng.

“Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”, “đánh ăn chắc, đánh chắc thắng.

+) Cho biết kế hoạch tác chiến Đông – Xuân 1953 – 1954 được đề ra từ hội nghị nào? Thời gian nào?

Lời giải:

Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đề ra kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953 – 1954 vào tháng 9 năm 1953.

Bài 3 trang 36 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát kĩ lược đồ hình bên và dựa vào nội dung bài học, em hãy

+) Tô màu đổ vào kí hiệu chỉ hướng tấn công của quân đội nhân dân Việt Nam; màu tím vào kí hiệu chỉ hướng tấn công và rút chạy của địch.

+) Điền tên các địa danh; Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang, Plây-cu vào chỗ chấm (…) trên lược đò và tô màu xanh vào khuyên tròn tại địa danh đó.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

+) Trình bày miệng diễn biến Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 theo lược đồ.

Lời giải:

- Tháng 12-1953, ta mở chiến dịch Tây Bắc, giải phóng tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ), Pháp buộc phải điều quân tăng cường cho Điện Biên Phủ.

- Đầu tháng 12-1953, liên quân Lào - Việt tiến công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, buộc địch phải tăng cường lực lượng cho Xê-nô.

- Tháng 1-1954, liên quân Lào - Việt mở cuộc tiến công địch ở Thượng Lào, giải phóng toàn tỉnh Phong Xa-lì, Pháp tăng quân cho Luông Pha-bang.

- Tháng 2-1954, quân ta giải phóng thị xã Kon Tum, uy hiếp Plây-cu, địch phải tăng cường lực lượng cho Plây-cu.

+) Như vậy lực lượng cơ động của địch phải phân tán thành 5 nơi. Kế hoạch Na-va đã bước đầu bị phá sản.

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Kết quả của Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 là gì?

Làm phá sản kế hoạch Na-va.

X

Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc địch bị động phân tán quân ra nhiều nơi.

Tạo điều kiện để quân ta tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp.

Bài 4 trang 37 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát kĩ lược đồ hình bên và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Điền tên các phân khu của địch ở Điện Biên Phủ vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

+) Tô các màu tím, hồng, đỏ lần lượt vào kí hiệu chỉ quân ta tấn công đợt 1, đợt 2, đợt 3 trên lược đồ.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Chiến dịch Điện Biên Phủ được bắt đầu và kết thúc ngày nào?

Từ ngày 3 – 12 –1953 đến ngày 13 – 3 – 1954.

X

Từ ngày 13 – 3–1954 đến ngày 7 – 5 – 1954.

Từ ngày 8 – 5 –1954 đến ngày 21 – 7 – 1954.

Từ ngày 8 – 5 –1954 đến ngày 21 – 7 – 1954.

+) Tại mặt trận Điện Biên Phủ quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch?

X

16 200 tên.

12 600 tên.

26 100 tên.

21 600 tên.

+) Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì?

X

Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc Pháp phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ.

Mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước trên thế giới.

Ngoài các bài giải tập bản đồ lớp 9 ra các bạn tham khảo thêm các tài liệu Giải bài tập SGK Lịch sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Lịch Sử 9

Đánh giá bài viết
1 245
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 Xem thêm