Giải Toán lớp 3 VNEN bài 14: Bảng chia 6

Giải Toán lớp 3 VNEN bài 14: Bảng chia 6 bao gồm chi tiết các bài tập Toán có lời giải cụ thể giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán theo chương trình VNEN. Mời các em cùng thầy cô giáo tham khảo.

A. Hoạt động cơ bản về Bảng chia 6

1. Chơi trò chơi "truyền điện": Ôn bảng nhân 6

Trả lời:

Bảng nhân 6

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động (Sgk)

3. a. Em hãy dựa vào bảng nhân 6 để tìm kết quả các phép chia dưới đây và ghi vào vở

6 : 6 = ... 24 : 6 = ... 42 : 6 = ...

12 : 6 = ... 30 : 6 = ... 48 : 7 = ...

18 : 6 = ... 36 : 6 = ... 54 : 6 = ...

60 : 6 = ...

Trả lời:

6 : 6 = 1 24 : 6 = 4 42 : 6 = 7

12 : 6 = 2 30 : 6 = 5 48 : 7 = 8

18 : 6 = 3 36 : 6 = 6 54 : 6 = 9

60 : 6 = 10

B. Hoạt động thực hành về Bảng chia 6

Câu 1: Trang 30 toán VNEN 3 tập 1

Tính nhẩm:

a. 6 : 6 = 42: 6 = 18 : 6 =

12 : 6 = 54 : 6 = 48 : 6 =

6 x 3 = 6 x 2 = 6 x 6 =

18 : 6 = 12 : 6 = 36 : 6 =

Bài làm:

6 : 6 = 1 42: 6 = 7 18 : 6 = 3

12 : 6 = 2 54 : 6 = 9 48 : 6 = 8

6 x 3 = 18 6 x 2 = 12 6 x 6 = 36

18 : 6 = 3 12 : 6 = 2 36 : 6 = 6

Câu 2: Trang 31 toán VNEN 3 tập 1

Tính nhẩm:

6 x 4 = 6 x 3 = 6 x 5 =

24 : 6 = 18 : 6 = 30 : 6 =

24 : 4 = 18 : 3 = 30 : 5 =

Bài làm:

6 x 4 = 24

6 x 3 = 18

6 x 5 = 30

24 : 6 = 4

18 : 6 = 3

30 : 6 = 5

24 : 4 = 6

18 : 3 = 6

30 : 5 = 6

Câu 3: Trang 31 toán VNEN 3 tập 1

Giải bài toán:

Có 48 quyển vở chia đều cho 6 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quyển vở?

Có 48 quyển vở chia đều cho các bạn, mỗi bạn 6 quyển vở. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận vở?

Bài làm:

Mỗi bạn được số quyển vở là:

48: 6 = 8 (quyển vở)

Đáp số: 8 quyển vở

Số bạn được nhận vở là:

48 : 6 = 8 (bạn)

Đáp số: 8 bạn

Câu 4: Trang 31 toán VNEN 3 tập 1

Đã tô màu vào 1/6 hình nào?

Bảng chia 6

Bài làm:

Quan sát các hình ta thấy:

  • Hình 1: có 6 hình chữ nhật, có một ô tô màu
  • Hình 2: Có 3 hình chữ nhật, có một ô tô màu
  • Hình 3: Có 6 hình chữ nhật, có một hình tô màu.

=> Như vậy, đã tô màu vào 1/6 hình 1 và hình 3

C. Hoạt động ứng dụng về Bảng chia 6

Câu 1: Trang 31 toán VNEN 3 tập 1

a. Em dùng 6 que tính, xếp hình ngôi sao như hình vẽ

Bảng chia 6

b. Em có 24 que tính, em sẽ xếp được bao nhiêu hình ngôi sao như vậy?

Bài làm:

Có 24 que tính, sẽ xếp được số hình ngôi sao là:

24 : 6 = 4 (hình)

Đáp số: 4 hình

Để học tốt Môn Toán lớp 3, ngoài việc cung cấp giải bài tập Môn Toán lớp 3, VnDoc còn cung cấp Giải Cùng em học Toán lớp 3 để các bạn tham khảo. Với các bài soạn này, hy vọng các bạn sẽ học tốt hơn mà không cần tới sách giải.

Ngoài Giải Toán lớp 3 VNEN bài 14: Bảng chia 6, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Đánh giá bài viết
2 810
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 VNEN Xem thêm