Giải Toán lớp 3 VNEN bài 18: Bảng nhân 7

Giải Toán lớp 3 VNEN bài 18: Bảng nhân 7 bao gồm chi tiết các bài tập Toán có lời giải, nằm trong bộ VNEN của chương trình mới tập 1 giúp các em luyện tập, bổ sung cho mình kỹ năng thực hành giải bài tập Toán lớp 3 chính xác và nhanh nhất.

A. Hoạt động cơ bản Bảng nhân 7

1. Chơi trò chơi "Đố bạn": Ôn lại bảng nhân 5, nhân 6

Trả lời:

Bảng nhân 5

Bảng nhân 6

5 x 1= 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

2. a. Thực hiện lần lượt các hoạt động (sgk)

b. Em thực hiện tương tự như trên và viết các phép nhân vào vở:

7 x 4 = ...

7 x 6 = ...

7 x 9 = ...

7 x 5 = ...

7 x 7 = ...

7 x 10 = ...

7 x 8 = ...

Trả lời:

7 x 4 = 28

7 x 6 = 42

7 x 9 = 63

7 x 5 = 35

7 x 7 = 49

7 x 10 = 70

7 x 8 = 56

3. a. Chơi trò chơi : "Đếm thêm 7": 7, 14, ... , .... , ..... , .... , .... , .... , .... , 70.

b. Nêu tiếp các số thích hợp vào ô trống:

7

14

35

63

Trả lời:

a. Chơi trò chơi : "Đếm thêm 7": 7, 14, 21 , 28 , 35 , 42 , 49 , 56 , 63, 70.

b. Điền số thích hợp vào ô trống:

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

B. Hoạt động thực hành Bảng nhân 7

Câu 1: Trang 39 toán VNEN 3 tập 1

Tính nhẩm:

Bảng nhân 7

Bài làm:

Bảng nhân 7

Câu 2: Trang 40 toán VNEN 3 tập 1

Mỗi xe ô tô chở được 7 người. Hỏi 4 xe ô tô như thế chở được bao nhiêu người?

Bài làm:

Bốn xe ô tô chở được số người là:

7 x 4 = 28 (người)

Đáp số: 28 người

Câu 3: Trang 40 toán VNEN 3 tập 1

Tính nhẩm:

7 x 4 =

6 x 7 =

7 x 2 =

4 x 7 =

7 x 6 =

2 x 7 =

Bài làm:

7 x 4 = 28

6 x 7 = 42

7 x 2 = 14

4 x 7 = 28

7 x 6 = 42

2 x 7 = 14

Câu 4: Trang 40 toán VNEN 3 tập 1

Tính:

a. 7 x 6 + 28

b. 7 x 9 - 45

c. 7 x 5 + 19

Bài làm:

7 x 6 + 28 b. 7 x 9 - 45 c. 7 x 5 + 19

= 42 + 28 = 63 - 45 = 35 + 19

= 70 = 18 = 54

C. Hoạt động ứng dụng Bảng nhân 7

Câu 1: Trang 40 toán VNEN 3 tập 1

Hình vẽ dưới đây chỉ số viên gạch vuông để lát một mảng tường. Em đố chị của em nêu phép nhân để tính số viên gạch đó.

Bảng nhân 7

Bài làm:

Cách tính viên gạch trên tường:

  • Cách 1: Có hai hàng ngang, mỗi hàng có 7 viên gạch => Có tất cả số viên gạch là: 2 x 7 = 14 (viên)
  • Cách 2: Có 7 hàng dọc, mỗi hàng có 2 viên gạch => Có tất cả số viên gạch là: 7 x 2 = 14 (viên)

Câu 2: Trang 40 toán VNEN 3 tập 1

Em nói cho chị của em biết:

  • Một tuần lễ có mấy ngày?
  • 5 tuần lễ có mấy ngày?

Bài làm:

  • Một tuần lễ có 7 ngày
  • 5 tuần lễ có số ngày là: 5 x 7 = 35 (ngày).

Trên đây là toàn bộ Giải Toán lớp 3 VNEN bài 18: Bảng nhân 7, các bạn có thể tải Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 về để học tốt môn Toán lớp 3 hơn. Với các bài kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 3 của VnDoc cùng lời giải hay cho những bài tập Toán này, các em sẽ học tốt hơn mỗi tuần.

Ngoài Giải Toán lớp 3 VNEN bài 18: Bảng nhân 7, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Đánh giá bài viết
2 1.034
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 VNEN Xem thêm