Giải Toán lớp 3 VNEN bài 5: Ôn tập các bảng nhân và bảng chia

Giải Toán lớp 3 VNEN bài 5: Ôn tập các bảng nhân và bảng chia bao gồm chi tiết các bài tập Toán có lời giải, nằm trong bộ VNEN của chương trình mới tập 1 giúp các em luyện tập, bổ sung cho mình kỹ năng thực hành giải bài tập Toán lớp 3 chính xác và nhanh nhất.

A. Hoạt động thực hành về Ôn tập các bảng nhân và bảng chia

Câu 1: Trang 11 toán VNEN 3 tập 1

Ôn tập bảng nhân, bảng chia 2, 3, 4, 5

Bài làm:

Bảng nhân:

Bảng nhân 2

Bảng nhân 3

Bảng nhân 4

Bảng nhân 5

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7= 14

2 x 8 = 16

2 x9 = 18

2 x 10 = 20

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5 x 1= 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

Bảng chia:

Bảng chia 2

Bảng chia 3

Bảng chia 4

Bảng chia 5

2 : 2 = 1

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

3 : 3 = 1

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

30 : 3 = 10

4 : 4 = 1

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

20 : 4 = 5

24 : 4 = 6

28 : 4 = 7

32 : 4 = 8

36 : 4 = 9

40 : 4 = 10

5 : 5 = 1

10 : 5 = 2

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

25 : 5 = 5

30 : 5 = 6

35 : 5 = 7

40 : 5 = 8

45 : 5 = 9

50 : 5 = 10

Câu 2: Trang 11 toán VNEN 3 tập 1

Tính nhẩm:

Em đọc phép tính, bạn nêu kết quả:

2 x 4 =

3 x 5 =

4 x 3 =

5 x 2 =

8 : 4 =

15 : 5 =

12 : 3 =

10 : 2 =

8 : 2 =

15 : 3 =

12 : 4 =

10 : 5 =

Bạn đọc phép tính, em nêu kết quả:

200 x 4 400 x 2 500 x 1

800 : 2 800 : 2 500 : 1

Bài làm:

Em đọc phép tính, bạn nêu kết quả:

2 x 4 = 8

3 x 5 = 15

4 x 3 = 12

5 x 2 = 10

8 : 4 = 2

15 : 5 = 3

12 : 3 = 4

10 : 2 = 5

8 : 2 = 4

15 : 3 = 5

12 : 4 = 3

10 : 5 = 2

Bạn đọc phép tính, em nêu kết quả:

200 x 4 = 800 400 x 2 = 800 500 x 1= 500

800 : 4 = 200 800 : 2 = 400 500 : 1 = 500

Câu 3: Trang 11 toán VNEN 3 tập 1

Tính:

5 x 9 + 17

28 : 4 + 15

4 x 6 : 3

Bài làm:

5 x 9 + 17 = 45 + 17 = 62

28 : 4 + 15 = 7 + 15 = 22

4 x 6 : 3 = 24 : 3 = 8

Câu 4: Trang 12 toán VNEN 3 tập 1

Ôn tập các bảng nhân và bảng chia

Tính chu vi hình tam giác có kích thước ghi trên hình vẽ

Bài làm:

Chu vi hình tam giác cho ở trên là:

10 + 10 + 10 = 30 (dm)

Đáp số: 30 dm

Câu 5: Trang 12 toán VNEN 3 tập 1

Tính:

3 x 8 : 4 15 : 3 x 6

Bài làm:

Ta thực hiện phép tính từ trái qua phải:

3 x 8 : 4 = 24 : 4 = 6

15 : 3 x 6 = 5 x 6 = 30

Câu 6: Trang 12 toán VNEN 3 tập 1

Giải các bài toán sau:

Có 6 hộp bánh như nhau, mỗi hộp có 4 chiếc bánh. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

Có 20 chiếc bánh chia đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy chiếc bánh?

Bài làm:

Có tất cả số chiếc bánh là:

6 x 4 = 24 (chiếc bánh)

Đáp số: 24 chiếc bánh

Mỗi hộp có số chiếc bánh là:

20 : 5 = 4 (chiếc bánh)

Đáp số: 4 chiếc bánh

B. Hoạt động ứng dụng về Ôn tập các bảng nhân và bảng chia

Câu 1: Trang 12 toán VNEN 3 tập 1

Em nghĩ ra số thích hợp điền vào chỗ chấm và trả lời câu hỏi:

Mẹ có 15 chiếc kẹo, mẹ chia đều số kẹo đó cho .... người. Hỏi mỗi người được bao nhiêu chiếc kẹo?

Bài làm:

Bài toán đưa ra cho ta biết mẹ có 15 chiếc kẹo. Vậy để 15 chiếc kẹo đó chia đều cho mọi người thì có hai trường hợp.

  • 15 chiếc kẹo đó chia cho 3 người thì mỗi người sẽ được 5 chiếc kẹo
  • 15 chiếc kẹo đó chia đều cho 5 người thì mỗi người sẽ được 3 chiếc kẹo

Vậy ta có thể điền vào chỗ chấm số 3 hoặc 5.

Mẹ có 15 chiếc kẹo, mẹ chia đều số kẹo đó cho 3 (hoặc 5) người. Hỏi mỗi người được bao nhiêu chiếc kẹo?

Bên cạnh những bài giải toán VNEN lớp 3 với cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu, các bạn có thể tham khảo thêm để học tốt Toán 3, mời các bạn cùng làm các bài Toán lớp 3 nâng cao qua chuyên mục này. Các bài toán lớp 3 nâng cao sẽ giúp các bạn giải toán lớp 3 và học tốt toán 3 hơn.

Ngoài Giải Toán lớp 3 VNEN bài 5: Ôn tập các bảng nhân và bảng chia, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 426
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 VNEN Xem thêm