Giải VBT Toán lớp 6: Cộng hai số nguyên cùng dấu

1 41

Giải VBT Toán lớp 6: Cộng hai số nguyên cùng dấu là lời giải hay cho các câu hỏi trong Vở bài tập Toán lớp 6 nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán Đại số chương 2 lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải VBT Toán lớp 6 trang 80 bài 13

Tính:

a) 2763 + 152;

b) (-7) + (-14);

c) (-35) + (-9).

Phương pháp giải

Quy tắc:

- Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.

- Cộng hai số nguyên âm: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

Lời giải chi tiết

a) 2763 + 152 = 2915

b) (-7) + (-14) = - (7 + 14) = - 21

c) (-35) + (-9) = - (35 + 9) = - 44.

Giải VBT Toán lớp 6 trang 80 bài 14

Tính:

a) (-5) + (-248)

b) 17 + |-33| ;

c) |-37| + |15|

Phương pháp giải 

Quy tắc:

- Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.

- Cộng hai số nguyên âm: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (chính là một số nguyên dương)

Lời giải chi tiết

a) (-5) + (-248) = - (5 + 248) = -253.

b) 17 + |-33| = 17 + 33 = 50.

c) |-37| + |15| = 37 + 15 = 52 .

Giải VBT Toán lớp 6 trang 80 bài 15

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là - 5oC. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7oC ?

Phương pháp giải

Ta đưa về cộng hai số nguyên âm.

Cộng hai số nguyên âm: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -5oC, khi nhiệt độ giảm 7oC thì nhiệt độ phòng ướp lạnh lúc đó là:

(- 5oC) - 7oC = (- 5oC) + (- 7oC) = - (5oC + 7oC) = - 12oC

Giải VBT Toán 6 bài Cộng hai số nguyên cùng dấu bao gồm 3 câu hỏi có đáp án và phương pháp giải chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh củng cố, rèn luyện kỹ năng giải toán về số nguyên, cộng hai số nguyên cùng dấu, ôn tập Chương 2 Số học Toán lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 chi tiết mới nhất trên VnDoc.com để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 41
Giải VBT Toán lớp 6 Xem thêm