Giải VBT Toán lớp 6: Quy tắc dấu ngoặc

Giải VBT Toán lớp 6: Quy tắc dấu ngoặc là lời giải hay cho các câu hỏi trong Vở bài tập Toán lớp 6 nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán Đại số chương 2 lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải VBT Toán lớp 6 trang 91 bài 32

Tính tổng:

a) (-17) + 5 + 8 + 17;

b) 30 + 12 + (-20) + (-12);

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440;

d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Phương pháp giải

Đổi chỗ các số hạng trong tổng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

Lời giải chi tiết

a) (-17) + 5 + 8 + 17

= [(-17) + 17]+ 5 + 8

= 0+ 5 + 8= 13;

b) 30 + 12 + (-20) + (-12)

= [12 + (-12)] + [30 + (-20)] = 10

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440

=[ (-440) + 440 ]+ [(-4) + (-6)]

= - (4 + 6) = -10

d) (-5) + (-10) + 16 + (-1)

= [(-5) +(- 10) +(- 1)] + 16

= -16 + 16 = 0

Giải VBT Toán lớp 6 trang 91 bài 33

Tính nhanh các tổng sau:

a) (2736 - 75) - 2736;

b) (-2002) - (57 - 2002).

Phương pháp giải

Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ các số hạng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " thành dấu "-" và dấu "-" thành dấu " + ".

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải chi tiết

a) (2736 - 75) - 2736

= (2736 - 2736) - 75

= 0 - 75 = -75

b) (-2002) - (57 - 2002)

= (-2002) - 57 + 2002

=[ (-2002) + 2002] - 57

= 0 - 57 = -57

Giải VBT Toán lớp 6 trang 92 bài 34

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65);

b) (42 - 69 + 17) - (42 + 17).

Phương pháp giải

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " thành dấu "-" và dấu "-" thành dấu " + ".

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải chi tiết

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65)

= 27 + 65 + 346 - 27 - 65

= (27 - 27) + (65 - 65) + 346 = 346 .

b) (42 - 69 + 17) - (42 + 17)

= 42 - 69 + 17 - 42 - 17

= (42 - 42) + (17 - 17) - 69 = -69.

Giải VBT Toán 6 bài Quy tắc dấu ngoặc bao gồm 3 câu hỏi có đáp án và phương pháp giải chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh củng cố, rèn luyện kỹ năng giải toán về số nguyên, quy tắc dấu ngoặc, ôn tập Chương 2 Số học Toán lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 chi tiết mới nhất trên VnDoc.com để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 489
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Toán lớp 6 Xem thêm