Giải VBT Toán lớp 6: Nhân hai số nguyên khác dấu

1 40

Giải VBT Toán lớp 6: Nhân hai số nguyên khác dấu là lời giải hay cho các câu hỏi trong Vở bài tập Toán lớp 6 nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán Đại số chương 2 lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải VBT Toán lớp 6 trang 96 bài 42

Thực hiện phép tính:

a) (-5) . 6;

b) 9 . (-3);

c) (-10) . 11;

d) 150 . (-4)

Phương pháp giải

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " -" trước kết quả nhận được.

Chú ý: Số âm x Số dương = Số âm.

Lời giải chi tiết

Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.

a) (-5) . 6 = - (5.6) = -30

b) 9 . (-3) = - (9.3) = -27

c) (-10) . 11 = - (10. 11) = -110

d) 150 . (-4) = - (150.4) = -600

Giải VBT Toán lớp 6 trang 97 bài 43

Điền vào ô trống:

x

5

-18

 

-25

y

-7

10

-10

 

x.y

   

-180

-1000

Phương pháp giải

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " -" trước kết quả nhận được.

Chú ý: Số âm x Số dương = Số âm.

Lời giải chi tiết

Thực hiện các phép tính:

+) 5. ( -7) = - (5 . 7) = -35.

+) (-18) . 10 = - (18 . 10) = -180.

+) 18.(-10) = (-180)

+) (-25).40 =- 1000

Ta điền kết quả tìm được vào bảng trên:

x

5

-18

18

-25

y

-7

10

-10

40

x.y

-35

-180

-180

-1000

Giải VBT Toán lớp 6 trang 97 bài 44

Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x dm (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu đềximét, biết:

a) x = 3 ?

b) x = -2 ?

Phương pháp giải

Tính chiều dài của vải để may 250 bộ quần áo sẽ tăng theo x nếu mỗi bộ tăng x dm

Từ đó thay x=3; x=-2 rồi thực hiện phép tính nhân để có đáp án.

Lời giải chi tiết

Số vải tăng mỗi ngày là: 250.x (dm)

a) Khi x=3 thì chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng là

250.3 = 750 (dm)

b) Khi x = -2 thì chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng là

250.(-2) = -500 (dm).

Giải VBT Toán 6 bài Nhân hai số nguyên khác dấu bao gồm 3 câu hỏi có đáp án và phương pháp giải chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh củng cố, rèn luyện kỹ năng giải toán về số nguyên, nhân hai số nguyên khác dấu, ôn tập Chương 2 Số học Toán lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 chi tiết mới nhất trên VnDoc.com để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 40
Giải VBT Toán lớp 6 Xem thêm