Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 5

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 5: Công xã Pa-ri 1871

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 5: Công xã Pa-ri 1871 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 24 VBT Lịch Sử 8: Hãy gạch dưới chữ cái trước ý trả lời đúng về hoàn cảnh ra đời của công xã Pa-ri:

a. Pháp bại trận trong chiến tranh Pháp – Phổ (1870 – 1871).

b. Nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa, lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III.

c. Quân Phổ tiến vào Pa-ri. Chính phủ tư sản đầu hàng. Nhân dân Pa-ri kiên quyết chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

d. Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871, nhân dân Pa-ri tiến hành bầu Hội đồng công xã.

đ. Tất cả các ý trên.

Lời giải:

đ. Tất cả các ý trên.

Bài 2 trang 24 VBT Lịch Sử 8: Em hãy trình bày một cách ngắn gọn diễn biến và kết quả cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871:

Lời giải:

- Diễn biến của cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871:

+ 3 giờ sáng ngày 18/3/1871, chính phủ tư sản đã cho quân đánh úp Quốc dân quân tại đồi Mông-mác. Nhân dân kéo đến đồi Mông-mác, hỗ trợ Quốc dân quân, bao vậy, chống lại quân chính phủ.

+ Trưa ngày 18/3/1871, Ủy ban trung ương Quốc dân quân ra lệnh cho các tiểu đoàn tiến vào trung tâm thủ đô Pari, đánh chiếm các cơ quan trọng yếu của chính phủ (sở cảnh sát, tòa thị chính...).

- Kết quả: Chính quyền của giai cấp tư sản bị lật đổ, quyền lực thuộc về tay quần chúng lao động.

Bài 3 trang 24 VBT Lịch Sử 8: Tại sao nói cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới đã lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản?

Lời giải:

- Kết quả của các phong trào công nhân các nước Anh, Đức, Mĩ trước đây:

+ Phong trào đấu tranh của công nhân bị giai cấp tư sản đàn áp dã man.

- Kết quả của cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871:

+ Giành thắng lợi: chính quyền của giai cấp tư sản bị lật đổ, chính quyền cách mạng của quần chúng lao động được thành lập.

Bài 4 trang 25 VBT Lịch Sử 8: Một bạn vẽ sơ đồ bộ máy hội đồng Công xã Pa-ri nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ. Em hãy giúp bạn hoàn thành nốt bài tập này:

Lời giải:

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 5: Công xã Pa-ri 1871

Bài 5 trang 25 VBT Lịch Sử 8: Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri phục vụ quyền lợi của ai?

Lời giải:

Tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã Pa-ri phục vụ quyền lợi của quần chúng nhân dân lao động.

Bài 6 trang 26 VBT Lịch Sử 8: Tại sao gọi Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới?

Lời giải:

“Công xã Pa-ri” là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Điều này được thể hiện qua:

- Về cơ cấu tổ chức:

+ Nhân dân bầu ra các đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước (theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu).

+ Các ủy viên làm việc trong các Ủy ban công xã sẽ chịu trách nhiệm trước nhân dân, có thể bị bãi miễn nếu như họ làm việc thiếu trách nhiệm.

- Về các chính sách thi hành:

+ Các chính sách của công xã đều phục vụ cho quyền lợi của nhân dân lao động.

→ “Công xã Pa-ri” là nhà nước kiểu mới – nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Bài 7 trang 26 VBT Lịch Sử 8: Em hãy điền tiếp sự kiện lịch sử vào phần để trống dưới đây về cuộc chiến đấu của các chiến sĩ Công xã Pa-ri với quân Véc-xai:

Lời giải:

- Từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5/1871: quân Véc-xai tấn công Pa-ri, chiếm lại phần lớn các pháp đài ở phía tây và phía Nam.

- Từ ngày 20/5 đến ngày 18/5/1871: Quân Véc-xai tổng tấn công thành phố Pa-ri.

- Trần địa Cha La-se-dơ là nơi: diễn ra trận chiến đấu cuối cùng giữa các chiến sĩ Công xã với quân Véc-xai.

Bài 8 trang 26 VBT Lịch Sử 8: Công xã tồn tại trong bao nhiêu ngày? Nêu ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri.

Lời giải:

- Thời gian tồn tại của Công xã Pa-ri: 72 ngày.

- Ý nghĩa lịch sử:

+ Chế độ xã hội mới – nhà nước của dân, do dân và vì dân, mà công xã Pa-ri xây dựng chính là sự cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Bài 9 trang 26 VBT Lịch Sử 8: Dưới đây là một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của Công xã Pa-ri. Em hãy đánh số thứ tự vào ô trống đầu dòng thể hiện mức độ quan trọng của các nguyên nhân đó.

[ ] Chủ nghĩa tư bản chưa đến lúc suy yếu.

[ ] Giai cấp vô sản Pháp chưa có một chính đảng lớn mạnh.

[ ] Công xã không kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.

[ ] Công xã không liên minh được với nông dân.

Lời giải:

[4] Chủ nghĩa tư bản chưa đến lúc suy yếu.

[1] Giai cấp vô sản Pháp chưa có một chính đảng lớn mạnh.

[2] Công xã không kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.

[3] Công xã không liên minh được với nông dân.

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 8 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 8, Giải bài tập Lịch sử 8, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8, Giải bài tập Lịch Sử 8 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
5 2.826
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 8 Xem thêm