Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 15

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 50 VBT Lịch Sử 8: Hãy điền tiếp những mâu thuẫn ở nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX vào chỗ chấm dưới đây:

Lời giải:

- Nông dân > < Địa chủ phong kiến.

- Công nhân > < giai cấp tư sản

- Đế quốc Nga > < các nước đế quốc khác.

Bài 2 trang 50 VBT Lịch Sử 8: Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Lời giải:

Vì:

- Cuộc cách mạng tháng Hai tuy giành thắng lợi, song nó lại dẫn tới một cục diện chính trị “hai chính quyền song song tồn tại” → Tình trạng này không thể tiếp diễn lâu dài.

- Chính phủ tư sản lâm thời vẫn tiếp tục tham chiến trong CTTG thứ nhất và thi hành các chính sách vơ vét bóc lột nhân dân lao động → quần chúng nhân dân bất mãn với chính phủ tư sản lâm thời.

→ Yêu cầu bức thiết đặt ra lúc này là: Phải tiếp tục tiến hành một cuộc cách mạng nhằm: chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại; lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.

Bài 3 trang 51 VBT Lịch Sử 8: Tình hình nước Nga trước cách mạng tháng mười năm 1917 như thế nào?

Em hãy điền dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng.

Lời giải:

Các câu trả lời đúng là:

[X] Đầu thế kỉ XX, ở Nga kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí và lương thực, liên tiếp thua trận, mất đất.....

[X] Chính phủ Nga hoàng ngày càng trở nên bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị.

[X] Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp nơi.

Bài 4 trang 51 VBT Lịch Sử 8: Em hãy điền vào bảng dưới đây những sự kiện lịch sử về cách mạng tháng hai năm 1917 ở Nga sao cho phù hợp:

Lời giải:

Thời gian

Dữ kiện lịch sử

23/2/1917

9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-grat biểu tình

26/2/1917

Công nhân toàn thành phố Pê-tơ-rô-grat tổng bãi công

27/2/1917

Công nhân thành phố Pê-tơ-rô-grat chuyển cuộc tổng bãi công chính trị thành khởi nghĩa vũ trang, lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Nga hoàng.

Bài 5 trang 51 VBT Lịch Sử 8: Em hãy điền vào phần để trống dưới đây tên hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau cách mạng tháng Hai năm 1917

Lời giải:

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bài 6 trang 52 VBT Lịch Sử 8: Em hãy nối ô bên trái (thời gian) với ô bên phải (dữ kiện lịch sử) sao cho phù hợp.

Lời giải:

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bài 7 trang 52 VBT Lịch Sử 8: Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười Nga

Lời giải:

Thời gian

Sự kiện lịch sử chính

25/10/1917

Quân cách mạng tấn công cung điện Mùa Đông. Chính phủ tư sản lâm thời sụp đổ

Tháng 3/1918

Hòa ước Bơ-rét Li-tốp được kí kết, nước Nga Xô Viết ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất.

Cuối năm 1918

Quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản cách mạng trong nước Nga để tấn công nước Nga Xô Viết.

1918 – 1920

Nhân dân Nga Xô Viết chiến đấu chống thù trong giặc ngoài.

1920

Hồng quân đánh tan quân xâm lược và nội phản. nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.

Bài 8 trang 52 VBT Lịch Sử 8: Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết ở nước Nga diễn ra như thế nào? đánh dấu X vào ô trống trước những ý trả lời đúng.

Lời giải:

Những câu trả lời đúng là:

[X] Thành lập chính quyền xô viết do Lê-nin đứng đầu và thông qua Sắc lệnh hòa bình, Sắc lệnh ruộng đất.

[X] Chính quyền Xô viết tuyên bố xóa bỏ các đẳng cấp xã hội và những đặc quyền của giáo hội; thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, có quyền tự quyết và tự do phát triển.

[X] Để nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh đế quốc, chính quyền Xô viết đã kí hòa ước Bơ-rét Li-tốp (tháng 3/1918) với Đức.

[X] Suốt 3 năm (1918 – 1920), nước Nga đã tiến hành cuộc chiến tranh chống thù trong giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ.

Bài 9 trang 53 VBT Lịch Sử 8: Cuộc cách mạng tháng mười Nga có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Lời giải:

- Ý nghĩa đối với nước Nga:

+ Đưa người lao động lên nắm chính quyền.

+ Thiết lập một chế độ xã hội mới – chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Ý nghĩa đối với thế giới:

+ Thắng lợi của cách mạng tháng Mười đã tạo nên bước ngoặt thay đổi cục diện chính trị thế giới. Sự xuất hiện của nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới đã tạo ra một chế độ đối lập với chế độ tư bản chủ nghĩa. → khiến cho CNTB không còn là một hệ thống hoàn chỉnh và duy nhất nữa.

+ Thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân ở Châu Âu và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.

+ Để lại cho phong trào cách mạng thế giới nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Bài 10 trang 53 VBT Lịch Sử 8: Theo em, Lê-nin có vai trò như thế nào trong việc dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Lời giải:

Vai trò của Lê-nin trong cách mạng tháng Mười:

- Soạn thảo “Luận cương tháng tư” → vạch rõ chủ trương, đường lối, phương pháp đấu tranh để lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.

- Khi tình thế cách mạng chín muồi, Lê-nin đã quyết định chuyển từ phương pháp đấu tranh “hòa bình” sang “khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền”.

- Lê-nin trực tiếp chỉ đạo cách mạng

→ những chủ trương, đường lối, phương pháp cách mạng và sự chỉ đạo trực tiếp của Lê-nin là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến thành công của cách mạng tháng Mười.

Bài 11 trang 54 VBT Lịch Sử 8: Em hãy cho biết hai sắc lệnh (sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất) đáp ứng nguyện vọng của ai? Tại sao?

Lời giải:

- Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất đáp ứng nguyện vọng của nhân dân lao động Nga, đặc biệt là nông dân.

- Vì:

+ Trước cách mạng, đại đa số nông dân Nga không có ruộng đất, bị địa chủ phong kiến áp bức, bóc lột → Vì vậy, sau khi cách mạng tháng Mười thành công, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân là một trong những vấn đề được chính quyền Nga Xô viết quan tâm hàng đầu.

+ Hòa bình là nguyện vọng tha thiết của tất cả các tầng lớp nhân dân Nga. → Ra khỏi chiến tranh đế quốc phu nghĩa, thiết lập lại hòa bình và ổn định đất nước cũng là nhiệm vụ hàng đầu được chính quyền cách mạng quan tâm gải quyết.

Bài 12 trang 54 VBT Lịch Sử 8: Hãy chọn một câu của chủ tịch Hồ Chí Minh nói về cách mạng tháng Mười Nga 1917 mà em thích nhất.

Lời giải:

“Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 8 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 8, Giải bài tập Lịch sử 8, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8, Giải bài tập Lịch Sử 8 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
19 3.944
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 8 Xem thêm