Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 11

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 41 VBT Lịch Sử 8: Dựa theo lược đồ hình 44 (SGK Lịch sử 8), em hãy trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây.

Lời giải:

- Lợi dụng sự suy yếu của các nước Đông Nam Á, từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước phương tây đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm lược và bành trướng ảnh hưởng ở khu vực này.

- Đến đầu thế kỉ XX, quá trình xâm chiếm thuộc địa của các nước phương Tây ở Đông Nam Á đã hoàn thành. Trong đó:

+ Hà Lan chiếm In-đo-nê-xia.

+ Mĩ chiếm Phi-lip-pin.

+ Anh chiếm Miến Điện, Mã Lai.

+ Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Campuchia.

Bài 2 trang 41 VBT Lịch Sử 8: Trình bày những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải:

Dưới ách cai trị hà khắc, phản động của đế quốc phương Tây, nhân dân các nước Đông Nam Á đã liên tục nổi dậy đấu tranh. Hàng loạt các cuộc khởi nghĩa, các phong trào đấu tranh chống đế quốc xâm lược đã diễn ra, tiêu biểu như:

- Phong trào Cần Vương (1885-1896, Việt Nam).

- Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc (1901 - 1907, Lào).

- khởi nghĩa của A-cha-xoa (1863 – 1866, Campuchia)

- Khởi nghĩa của Sa-min (1890, In-đô-nê-xia)

-.......

Mặc dù diễn ra sôi nổi, quyết liệt. Song, các phong trào yêu nước chống đế quốc xâm lược của nhân dân các nước Đông Nam Á đều lần lượt thất bại.

Bài 3 trang 41 VBT Lịch Sử 8: Dựa vào nội dung bài 11 trong SGK Lịch sử 8, em hãy điền tên các phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX theo thời gian tương ứng trong bảng sau:

Lời giải:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1905

Tổ chức Công đoàn đầu tiên của công nhân xe lửa ở In-đô-nê-xia được thành lập.

1908

Hội liên hiệp công nhân In-đô-nê-xia được thành lập

Tháng 5/1920

Đảng Cộng sản In-đô-nê-xia được thành lập

1896 – 1898

Bô-ni-pha-xi-ô lãnh đạo nhân dân Phi-lip-pin tiến hành cuộc cách mạng chống lại ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha.

1866 – 1867

Cuộc khởi nghĩa do Pu-côm-bô lãnh đạo ở Cra-chê (Campuchia)

1901- 1907

Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân vùng Xa-van-na-khét nổi dậy đấu tranh (Lào)

1885

Phong trào Cần Vương bùng nổ (Việt Nam)

1884 - 1913

Khởi nghĩa nông dân Yên Thế (Việt Nam)

Bài 4 trang 42 VBT Lịch Sử 8: Hãy nêu tên những cuộc khởi nghĩa chống Pháp thể hiện sự đoàn kết của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải:

- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia:

+ 1863-1866 cuộc khởi nghĩa của A-cha-xoa

+ 1866-1867 cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô.

- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam – Lào:

+ 1901 – 1907, khởi nghĩa của A-cha-xoa.

Bài 5 trang 42 VBT Lịch Sử 8: Vì sao phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX cuối cùng đều thất bại?

Lời giải:

- Thứ nhất: Tương quan lực lượng (cả về quân số, vũ khí, kĩ thuật..) quá chênh lệch, theo hướng có lợi cho các nước đế quốc phương tây:

Nhân dân Đông Nam Á

Đế quốc phương Tây

Lực lượng chiến đấu

Chủ yếu là nông dân (chưa qua huấn luyện, đào tạo quân sự)

Quân đội chính quy, được huấn luyện, đào tạo bài bản.

Vũ khí – kĩ thuật

Thô sơ, lạc hậu

Vũ khí hiện đại, có tính sát thương cao.

- Thứ hai: Các phong trào đấu tranh diễn ra lẻ tẻ, tự phát → dễ dàng bị kẻ thù tập trung lực lượng để đàn áp.

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 8 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 8, Giải bài tập Lịch sử 8, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8, Giải bài tập Lịch Sử 8 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
2 3.174
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 8 Xem thêm