Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 23

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 71 VBT Lịch Sử 8: Lập niên biểu (theo mẫu dưới đây) để khái quát lại nội dung lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945

Lời giải:

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Bài 2 trang 72 VBT Lịch Sử 8: Dưới đây là các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945. Hãy khoanh tròn năm sự kiện em cho là cơ bản nhất.

1. Chiến tranh thế giới thứ hai.

2. Nước Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ hai.

3. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á.

4. Cách mạng tháng Mười Nga.

5. Nước Nhật xâm lược Trung Quốc.

6. Cao trào cách mạng ở châu Âu.

7. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

8. Liên Xô tiến hành các kế hoạch năm năm.

9. Chủ nghĩa phát xít hình thành ở Đức, Italia, Nhật Bản.

Lời giải:

5 sự kiện tiêu biểu nhất là:

[1]. Chiến tranh thế giới thứ hai.

[3]. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á.

[4]. Cách mạng tháng Mười Nga.

[6]. Cao trào cách mạng ở châu Âu.

[7]. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Bài 3 trang 72 VBT Lịch Sử 8: Theo em, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc có tác dụng gì đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á? Hãy kể tên các nước ở Đông Nam Á giành được độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai mà em biết.

Lời giải:

* Tác dụng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á:

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc → phát xít Nhật bị tiêu diệt, thế lực của các nước đế quốc (Anh, Pháp...) bị suy yếu → tạo điều kiện cho các nước thuộc địa (của Nhật, Anh, Pháp....) nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Ví dụ: Trung Quốc, Việt Nam,...

* Các nước Đông Nam Á giành được độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai:

- In-đô-nê-xia (tháng 8/1945).

- Việt Nam (2/9/1945).

- Lào (12/10/1945)

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 8 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 8, Giải bài tập Lịch sử 8, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8, Giải bài tập Lịch Sử 8 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
5 1.682
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 8 Xem thêm