Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 14

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 47 VBT Lịch Sử 8: Hãy xác định 5 sự kiện tiêu biểu nhất lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao em chọn sự kiện đó?

Lời giải:

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Bài 2 trang 48 VBT Lịch Sử 8: Hãy liệt kê các sự kiện chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại mà em đã học theo gợi ý về thời gian ở bảng sau:

Lời giải:

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Giải vở bài tập Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Bài 3 trang 49 VBT Lịch Sử 8: Dựa vào các ô chữ dưới đây, em hãy đặt câu hỏi cho phù hợp:

Lời giải:

- Hàng ngang:

+ Hàng số 1: Tên của vị vua đứng đầu chính quyền phong kiến chuyên chế Anh từ năm 1625 – 1649?

+ Hàng số 2: Ai là lãnh tụ tối cao của phái Gia-cô-banh trong cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794)?

+ Hàng số 3: Chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên trên thế giới (năm 1814) do ai chế tạo?

+ Hàng số 4: Người đề xướng học thuyết “Chủ nghĩa xã hội khoa học” là ai?

+ Hàng só 5: Tác giả của bộ tiểu thuyết “Bộ tấn trò đời” là ai?

+ Hàng số 6: Nhà triết học – nhà kinh tế học nào người Pháp đã đề xướng học thuyết Chủ nghĩa xã hội không tưởng?

- Hàng dọc: Nhà soạn nhạc người Ba Lan nào là tác giả của những kiệt tác sau: “Vũ khúc Mazurka”, “Khúc tự sự số 2”, “Khúc hòa tấu B giáng minor”, “vũ khúc ảo tưởng Ba Lan”..... ?

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 8 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 8, Giải bài tập Lịch sử 8, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8, Giải bài tập Lịch Sử 8 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
22 2.763
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 8 Xem thêm