Giáo án an toàn giao thông lớp 4 - Bài 2: Vạch kẻ đường, cọc tiêu và rào chắn

Giáo án an toàn giao thông lớp 4 bài 2

Giáo án an toàn giao thông lớp 4 - Bài 2: Vạch kẻ đường, cọc tiêu và rào chắn là mẫu giáo án điện tử lớp 4 hữu ích dành cho quý thầy cô giáo, nhằm giúp quý thầy cô có thể thiết kế bài giảng một cách tốt nhất, giúp trẻ nhận biết và thực hiện đúng luật, an toàn khi tham gia giao thông.

Bài 2: VẠCH KẺ ĐƯỜNG, CỌC TIÊU VÀ RÀO CHẮN

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • HS hiểu ý nghĩa, tác dụng của vạch kẻ đường, cọ tiêu và rào chắn trong giao thông.

2. Kĩ năng:

  • HS nhận biết các loại cọc tiêu, rào chắn, vạch kẻ đường và xác định đúng nơi có vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn. Biết thực hiện đúng quy định.

3. Thái độ:

  • Khi đi đường luôn biết quan sát đến mọi tín hiệu giao thông để chấp hành đúng luật GTĐB đảm bảo ATGT.

II. Chuẩn bị:

GV: các biển báo

Tranh trong SGK

III. Hoạt động dạy học.

Nội dung

Hoạt động dạy

Hoạt động học

Hoạt động 1: Ôn bài cũ và giới thiệu bài mới.

Hoạt động 2: Tìm hiểu vạch kẻ đường.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về cọc tiêu và rào chắn.

Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò.

GV cho HS kể tên các biển báo hiệu giao thông được học. Nêu đặc điểm của biển báo ấy.

GV nhận xét, giới thiệu bài

- GV lần lượt nêu các câu hỏi cho HS nhớ lại và trả lời:

+ Những ai đã nhìn thấy vạch kẻ trên trên đường?

+ Em nào có thể mô tả các loại vạch kẻ trên đường em đã nhìn thấy (vị trí, màu sắc, hình dạng)

+ Em nào biết, người ta kẻ những vạch trên đường để làm gì?

GV giải thích các dạng vạch kẻ, ý nghĩa của một số vạch kẻ đường.

* Cọc tiêu:

GV đưa tranh ảnh cọc tiêu trên đường. giải thích từ cọc tiêu: Cọc tiêu là cọc cắm ở mép đoạn đường nguy hiểm để nggười lái xe biết phạm vi an toàn của đường.

GV giới thiệu các dạng cọc tiêu hiện đang có trên đường (GV dùng tranh trong SGK)

GV? Cọc tiêu có tác dụng gì trong giao thông?

* Rào chắn

GV: Rào chắn là để ngăn cho người và xe qua lại.

GV dùng tranh và giới thiêụ cho HS biết có hai loại rào chắn:

+ Rào chắn cố định (ở những nơi đường thắt hẹp, đường cấm, đường cụt)

+ Rào chắn di động (có thể nâng lên hạ xuống, đẩy ra, đẩy vào)

- GV cùng HS hệ thống bài

- GV dặn dò, nhận xét

HS trả lời

HS lên bảng chỉ và nói.

HS trả lời theo hiểu biết của mình.

HS theo dõi

Cọc tiêu là cọc cắm ở mép đoạn đường nguy hiểm để người lái xe biết phạm vi an toàn của đường, hướng đi của đường.

HS theo dõi

Đánh giá bài viết
1 1.988
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử An Toàn Giao Thông lớp 4 Xem thêm