Giáo án Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

Giáo án Hóa học 8: Tỉ khối của chất khí

Giáo án Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí được trình bày khoa học, phù hợp với các em học sinh nhằm giúp các em hiểu được khái niệm tỷ khối của khí A đối với B, biết xác định tỷ khối của một chất khí đối với không khí... Mời quý thầy cô tham khảo để soạn cho mình một giáo án giảng dạy tốt hơn.

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8

Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

I - Mục tiêu

1. Kiến thức

Học sinh xác định được tỉ khối của khí A đối với khí B và biết cách xác định tỉ khối của 1 chất đối với không khí.

Biết vận dụng các công thức tính tỉ khối để làm các bài tập hoá học có liên quan đến tỉ khối của chất khí.

2. Kỹ năng

Học sinh biết giải các bài toán hoá học có liên quan đến tỉ khối chất khí.

3. Thái độ

- Ham học hỏi, Tích cực, tìm tòi. yêu thích môn học.

II - Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của thầy

Bảng phụ

2. Chuẩn bị của trò

Đọc trước nội dung bài học

III - Tiến trình dạy học

1 - Ổn định tổ chức: (1 phút)

Kiểm tra sĩ số

2 - Kiểm tra bài cũ : (5 phút)

Tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của:

1) 0,5 mol H2 2) 1,25 mol CO2

3 - Bài mới

a) Mở bài: (1 phút)

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khí nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí đó nặng hơn hay nhẹ hơn chất khí đã biết bao nhiêu, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu?

b) Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Hoạt động 1: Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? (15 phút)

- GV: Người ta bơm khí nào vào bóng bay để bóng bay, bay lên được?

- GV: Nếu bơm khí oxi hoặc khí cacbonic thì bóng bay có bay lên cao được không? Vì sao?

- GV: Để biết được khí này nặng hơn hay nhẹ hơn khí kia và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần ta dùng khái niệm tỉ khối của chất khí.

- GV: Viết công thức tính dA/B lên bảng phụ và gọi một học sinh giải thích các kí hiệu có trong công thức.

- GV: Treo đề bài tập lên bảng

Bài tập 1:

Hãy cho biết khí CO2, khí Cl2 nặng hơn hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần?

- GV: Cho học sinh thảo luận để trả lời

GV: Gọi học sinh trả lời câu hỏi

- HS: Bơm khí hiđro vào bóng bay thì bóng bay sẽ bay lên.

- HS: Nếu bơm khí oxi hoặc khí cacbonic thì bóng bay không bay lên được

Vì khí CO2, O2 nặng hơn không khí.

dA/B = MA/MB

- HS: Trong đó:

dA/B là tỉ khối của khí A so với khí B.

MA là khối lượng mol của khí A

MB là khối lượng mol của khí B

- HS: Thảo luận trả lời câu hỏi

- HS:

Giáo án Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

=> Trả lời:

Khí cacbonic nặng hơn khí hiđro 22 lần

Khí clo nặng hơn khí hiđro 35,5 lần.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 1.303
Sắp xếp theo

Giáo án Hóa học lớp 8

Xem thêm