Giáo án môn Âm nhạc lớp 3 theo Công văn 2345 (cả năm)

Giáo án môn Âm nhạc lớp 3 theo Công văn 2345

Giáo án môn Âm nhạc lớp 3 trọn bộ đủ 35 tuần được VnDoc.com sưu tầm, chọn lọc là tài liệu giảng dạy chuẩn kiến thức kỹ năng dành cho quý thầy cô giáo, giúp quý thầy cô giáo thuận tiện trong công việc soạn giáo án điện tử lớp 3. Giáo án âm nhạc lớp 3 là tài liệu trọn bộ phù hợp của môn âm nhạc lớp 3. Để thầy cô có tài liệu soạn giáo án lớp 3 theo Công văn mới, mời các thầy cô tham khảo:

Tuần 1:

ÂM NHẠC TIẾT 1

HỌC BÀI HÁT : QUỐC CA VIỆT NAM ( LỜI 1)

Nhạc và lời: Văn Cao

I. Mục tiêu

- Hs hiểu Quốc ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của nhà nước. Quốc ca Việt Nam được hát hoặc cử nhạc khi chào cờ.

- Hs hát đúng lời 1 của bài Quốc ca Việt Nam.

- Giáo dục hs có ý thức nghiêm trang khi dự lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam.

II. Tài liệu, phương tiện:

1, Giáo viên

- Nhạc cụ: Đàn, thanh phách

- Tranh minh hoạ bài hát

2, Học sinh

- Sgk, vở ghi

IV. Hoạt động dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

* Mục tiêu: HS nhớ lại kiến thức cũ đã học.

*Ổn định tổ chức.

*Kiểm tra bài cũ:

- Gọi Hs lên bảng biểu diễn.

- Gv nhận xét.

2. Trải nghiệm – Khám phá:

* Mục tiêu: HS nắm được mục tiêu của bài học.

- Gv giới thiệu bài:Quốc ca là một bài hát trong lễ chào cờ. Khi hát hoặc cử nhạc Quốc ca chúng ta phải đứng nghiêm trang và hướng nhìn lá Quốc kì

- Gv treo tranh minh hoạ bài hát.

-? Bức tranh vẽ những gì ?

- Gv hát mẫu.

3. Vận dụng – Thực hành:

* Nội dung 1: Dạy hát Bài Quốc ca Việt Nam(Lời 1).

*Mục tiêu: HS hát được bài hát Quốc ca Việt Nam.

- Gv hát mẫu.

- Gv cho hs đọc lời ca theo tiết tấu lời ca.

- Gv cho hs luyện thanh.

- Đọc lời ca theo tiết tấu.Gv chia câu(4 câu) cho Hs đọc theo nối móc xích.

Gv cho Hs luyện đọc theo tổ.

- Dạy hát từng câu

Câu 1: Đoàn quân Việt Nam … ghềnh xa

+ Gv hát mẫu.

+ Gv đàn cho hs hát.

+ Gv sửa sai cho hs ( nếu có )

Câu 2: Cờ in máu chiến thắng … hành ca

+ Gv hát mẫu.

+ Gv đàn cho hs hát.

+ Gv sửa sai cho hs ( nếu có )

- Gv cho hs hát ghép câu1 và câu 2.

- Gv cho tổ, bàn hát ghép câu 1 và câu 2.

Câu 3: Đường vinh quang … chiến khu.

+ Gv hát mẫu.

+ Gv đàn cho hs hát.

+ Gv sửa sai cho hs ( nếu có )

Câu 4: Vì nhân dân chiến … vững bền.

+ Gv hát mẫu.

+ Gv đàn cho hs hát.

+ Gv sửa sai cho hs ( nếu có )

- Gv cho hs hát ghép câu 3 và câu 4.

- Gv cho hs hát ghép toàn bài.

- Gv cho học sinh ôn luyện theo nhóm, bàn hát toàn bài.

- Gv nhận xét

* Nội dung 2: Trả lời câu hỏi

*Mục tiêu: HS được tìm hiểu thông tin về bài hát.

- Gv hỏi hs:

+ Bài Quốc ca được hát khi nào?

+ Ai là tác giả bài hát Quốc ca Việt Nam?

+ Khi chào cờ và hát Quốc ca, chúng ta phải có thái độ như thế nào?

- Gv nhận xét củng cố.

4. Định hướng học tập tiếp theo:

-? Em nào cho cô biết hôm nay lớp chúng ta học những nội dung nào?

- Gv củng cố lại nội dung bài học.

- Gv đàn cho hs hát lại bài hát.

- Nhắc hs về học bài.

- Xem trước bài mới.

- Hs hát.

- Bàn, nhóm hát.

- Hs hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca.

-HSTL

- Hs nghe và lĩnh hội.

- Hs nghe

- Hs đọc lời ca theo hướng dẫn của Gv.

- Hs luyện thanh.

- Hs đọc theo hướng dẫn của Gv.

- Hs nghe.

- Hs hát theo theo hướng dẫn của Gv.

- Hs nghe

- Hs hát theo hướng dẫn của Gv.

- Hs hát ghép câu1,2 theo

- Hs nghe

- Hs hát theo hướng dẫn của Gv.

- Hs nghe

- Hs hát

- Hs hát câu 3,4.

- Hs hát toàn bài.

Hs ôn luyện theo nhóm, tổ hát luân phiên.

- Hs nghe và trả lời:

*Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………

Tuần 2:

ÂM NHẠC TIẾT 2

HỌC BÀI HÁT:QUỐC CA VIỆT NAM ( LỜI 2)

I. Mục tiêu

- Hs hát thuộc lời 1của bài hát.

- Hs hát đúng Quốc ca Việt Nam (Lời 2).

- Giáo dục ý thức nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam.

II. Tài liệu – Phương tiện

1, Giáo viên

- Đàn oóc gan.

- Dụng cụ gõ đệm: Thanh phách.

2, Học sinh

- Vở ghi, sgk

III. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

* Mục tiêu: HS nhớ lại kiến thức cũ đã học.

*Ổn định tổ chức.

*Kiểm tra bài cũ:

? Em hãy hát bài hát Quốc ca Việt Nam ( lời 1) yêu cầu hát thuộc lời ca và đúng giai điệu?

2. Trải nghiệm – Khám phá:

* Mục tiêu: HS nắm được mục tiêu của bài học.

- Gv treo tranh minh hoạ bài hát.

-? Bức tranh vẽ những gì ?

- Gv hát mẫu.

3. Vận dụng – Thực hành:

* Nội dung 1: Học hát Quốc ca Việt Nam ( lời 2).

*Mục tiêu: HS hát được lời 2 bài hát Quốc ca Việt Nam.

- Gv cho hs luyện thanh.

* Ôn lời 1 của bài hát.

- Gv đàn cho hs hát lời.

- Gv cho nhóm, bàn hát lời 1.

- Gv sửa sai cho hs ( nếu có ).

* Dạy hát lời 2:

- Gv cho hs đọc đồng thanh lời 2.

Câu 1: Đoàn quân Việt Nam … lầm than.

+ Gv hát mẫu.

+ Gv đàn cho hs hát.

+ Gv sửa sai cho hs ( nếu có )

Câu 2: Cùng chung sức phấn … đập tan.

+ Gv hát mẫu.

+ Gv đàn cho hs hát.

+ Gv sửa sai cho hs ( nếu có )

- Gv cho hs hát ghép câu1 và câu 2.

- Gv cho tổ, bàn hát ghép câu 1 và câu 2.

Câu 3: Từ bao lâu ta nuốt … thắm hơn.

+ Gv hát mẫu.

+ Gv đàn cho hs hát.

+ Gv sửa sai cho hs ( nếu có )

Câu 4: Vì nhân dân chiến … vững bền.

+ Gv hát mẫu.

+ Gv đàn cho hs hát .

+ Gv sửa sai cho hs ( nếu có )

- Gv cho hs hát ghép câu 3 và câu 4.

- Gv cho hs hát ghép lời 2.

- Gv cho nhóm, bàn hát lời 2.

- Gv cho hs hát lời 1 nối tiếp sang lời 2.

- Gv nhận xét.

* Nội dung 2: Tập chào cờ với bài hát.

* Mục tiêu: HS biết tư thế đứng hát Quốc ca Việt Nam khi chào cờ.

- Gv cho hs đứng hát Quốc ca Việt Nam với tư thế nghiêm trang như khi chào cờ.

- Gv nhận xét.

4. Định hướng học tập tiếptheo

-? Em nào cho cô biết hôm nay lớp chúng ta học những nội dung nào ?

- Gv củng cố lại nội dung bài học.

- Gv đàn cho hs hát lại bài hát.

- Nhắc hs về học bài

- Xem trước bài mới

- Gv nhận xét giờ học

- Hs luyện thanh.

- Hs hát

- Hs ôn luyện theo tổ, nhóm hát luân phiên.

-Hs đọc đồng thanh.

- Hs nghe.

- Hs hát

- Hs nghe.

- Hs hát theo hướng dẫn của Gv.

- Hs hát ghép câu 1và 2.

- Hs ôn luyện theo tổ , nhóm.

- Hs nghe.

- Hs hát theo hướng dẫn của Gv.

- Hs nghe.

- Hs hát theo hướng dẫn của Gv.

- Hs hát ghép câu 3 và 4.

- Hs hát toàn bài.

- Hs ôn luyện theo nhóm, tổ luân phiên.

- Hs hát bài Quốc ca Việt Nam với tư thế nghiêm trang

*Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………

Mời các bạn tải về để lấy trọn bộ Giáo án môn Âm nhạc lớp 3 theo Công văn 2345 (35 tuần)

Môn âm nhạc giúp các em học sinh biết thêm nhiều bài nhạc phù hợp với lứa tuổi hay, ý nghĩa. Và các em biết thêm nhiều đạo cụ trong âm nhạc, các nốt nhạc. Sự hiểu biết của các em sẽ phong phú hơn khi biết nhiều bài hát và biết cách phối hợp. Âm nhạc cũng giúp các em thư giãn thoải mái hơn. Bộ giáo án trên giúp thầy cô chuẩn bị đầy đủ cho tiết học tạo môi trường học tập lành mạnh vui tươi.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu về Giáo án lớp 3 môn Âm nhạc trọn bộ phù hợp cho việc soạn giáo án lớp 3. Để giúp các em học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các em học sinh tài liệu về môn đạo đức lớp 3 và các đề thi lớp 3 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
19 32.586
Sắp xếp theo

    Giáo án Âm nhạc 3

    Xem thêm