Giáo án môn Toán Hình học lớp 12 chương 2

Giáo án điện tử môn Toán Hình học lớp 12 chương 2 sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức các vấn đề liên quan đến: khái niệm về mặt nón tròn xoay, mặt cầu...... Bộ giáo án soạn sẵn môn Toán Hình học lớp 12 chương 2 là nguồn tài liệu bổ ích và thiết thực để giáo viên sẵn sàng cho những tiết dạy hiệu quả trên lớp.

Giáo án môn Toán Hình học lớp 12 chương 1

Giáo án môn Toán Hình học lớp 12 chương 2

BÀI: KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

  • Nắm được sự tạo thành mặt tròn xoay, các yếu tố của mặt tròn xoay: Đường sinh, trục.
  • Hiểu được mặt nón tròn xoay, góc ở đỉnh, trục, đường sinh của mặt nón.
  • Phản biện các khái niệm: Mặt nón, hình nón khối nón tròn xoay, nắm vững công thức tính toán diện tích xung quanh. Biết tính diện tích xung quanh và thể tích.
  • Nắm được sự tạo thành mặt trụ tròn xoay: Đường sinh, trục.
  • Nắm vững công thức tính toán diện tích xung quanh, thể tích của mặt trụ, phân biệt mặt trụ, hình trụ, khối trụ. Biết tính diện tích xung quanh và thể tích.
  • Hiểu được mặt trụ tròn xoay và các yếu tố liên quan như: Trục, đường sinh và các tính chất.

2. Về kỹ năng:

  • Kỹ năng vẽ hình, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích.
  • Dựng thiết diện qua đỉnh hình nón, thiết diện song song với trục.

3. Về tư duy và thái độ:

  • Nghiêm túc tích cực, tư duy trực quan.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên: Chuẩn bị thước kẻ, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập.

2. Học sinh: SGK, thước, compa.

III. Phương pháp

  • Phối hợp nhiều phương pháp, trực quan, gợi mở, vấn đáp, thuyết giảng.

IV. Tiến trình bài học

1. Ổn định tổ chức: Giữ trật tự, kiểm tra sĩ số, tổ chức lớp học.

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tiếp cận khái niệm mặt tròn xoay.

Hoạt động 2: Khái niệm mặt nón tròn xoay.

HĐTP 1: Mặt nón tròn xoay:

Đánh giá bài viết
1 642
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 12

Xem thêm