Giáo án môn Toán lớp 12

VnDoc.com xin gửi đến các bạn bộ giáo án lý thuyết hình học lớp 12 kèm công thức và các phương pháp dạy toán, các dạng bài toán hình học thường gặp chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng, mời các bạn cùng xem và tải về sử dụng.

Giáo án lý thuyết hình học lớp 12

PHẦN 1 :HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

VẤN ĐỀ I : KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC TRONG KHÔNG GIAN

A. KHOẢNG CÁCH

1) Khoảng cách từ một điểm M đến một đường thẳng a trong không gian là độ dài đọan thẳng MH, trong đó MH a với Ha.

2) Khoảng cách từ một điểm M đến mặt phẳng (P) là độ dài đọan MH, trong đó MH (P) với H(P).

3) Nếu đường thẳng a // (P) thì khỏang cách từ a đến (P) là khỏang cách từ một điểm M bất kì của a đến (P).

4) Nếu hai mặt phẳng song song thì khỏang cách giữa chúng là khỏang cách từ một điểm bất kì của mặt phẳng này đến mặt phẳng kia

5) Hai đường thẳng chéo nhau a và b luôn luôn có đường thẳng chung . Nếu cắt a và b lần lượt tại A và B thì độ dài đọan thẳng AB gọi là khỏang cách giữa a và b chéo nhau nói trên.

Muốn tìm khỏang cách giữa hai đường thẳng chéo nhau người ta còn có thể:

a) Tính độ dài đoạn vuông góc chung.

b) Hoặc tìm khỏang cách từ đường thẳng thứ nhất đến mặt phẳng chứa đường thẳng thứ hai và song song với đường thẳng thứ nhất.

c) Hoặc tìm khỏang cách giữa hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng đó và song song với nhau.

B. GÓC

1) Góc
giữa hai đường thẳng trong không gian là góc giữa hai đường thẳng cùng đi qua một điểm tùy ý trong không gian và lần lượt song song với hai đường thẳng đã cho.

2) Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳng là góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu vuông góc của nó trên mặt phẳng.

3) Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng bất kì lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.

VẤN ĐỀ II: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

VẤN ĐỀ III : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN XOAY - THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY

Đánh giá bài viết
1 776
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 12

Xem thêm