Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 13

Giáo án môn Vật lý 8

Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 13: Áp suất khí quyển bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Giải thích được sự tồn tại của lớp khí quyển và áp suất khí quyển
  • Lấy được ví dụ thực tế về tác dụng của áp suất khí quyển gây ra.

2. Kĩ năng: Làm được thí nghiệm h 9.2, 9.2, mô tả và giải thích được thí nghiệm h9.4

3. Thái độ: Tích cực trung thực, có ý thức học hỏi, vận dụng trong thực tế

II. CHUẨN BỊ:

  • GV: SGK, SGV, GA
  • HS: SGK, SBT, vở ghi, bộ thí nghiệm h 9.2, 9.3 SGK.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu nguyên tắc HĐ của BTN, MNTL ứng dụng của hai loại máy trên trong thực tế?

- Làm bài tập 8.6 SBT

3. Tổ chức tình huống:

GV: Làm TN h 9.1 SGK đặt câu hỏi: Tại sao nước không thể chảy ra ngoài được?

Để trả lời được câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu bài

Hoạt động của GV, HS

Nội dung ghi bài

HĐ 1: Tìm hiểu bình thông nhau

-GV: Đoc thông tin SGK cho biết tại sao có sự tồn tại của lớp khí quyển?

- HS: TĐ được bao bọc bởi một lớp không khí dày đặc tới hàng ngàn km gọi là khí quyển

- GV:Tại sao lại tồn tại áp suất khí quyển?

- HS: Vì k2 có trọng lượng lên TĐ và mọi vật trên TĐ đều chịu td của áp suất khí quyển

- GV: NX về phương td của áp suất khí quyển?

- HS: ÁP suất khí quyển td theo mọi phương

- GV:Kết luận lại

- HS: Ghi vở

I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển

- Trái đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày đặc lên đến hàng ngàn km. Lớp không khí này gọi là khí quyển.

- Không khí có trọng lượng nên Trái đất và mọi vật nằm trên Trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển.

- Áp suất khí quyển tác dụng theo mọi phương.

HĐ2: TH thí nghiệm 1

- GV: Làm TN hút hết sữa trong hộp và hút bớt không khí trong vỏ hộp sữa bằng giấy. Nêu hiện tượng xảy ra?

- HS: Vỏ hộp sữa bị bẹp theo mọi phía

- GV: Tại sao vỏ hộp sữa lại bị bẹp?

- HS: Trong hộp bị hút bớt không khí nên áp suất do không khí trong hộp gây ra nhỏ hơn áp suất khí quyển td vào vỏ hộp vì vậy mà vỏ hộp bị bẹp theo mọi phía

- GV: KL lại

- HS: Ghi vào vở

II. TN 1

- Hút bớt không khí trong hộp sữa bằng giấy -> Vỏ hộp sữa bị bẹp

- C1: Vỏ hộp sữa bị bẹp do khi hút bớt không khí trong hộp sữa áp suất do kk bên trong gây ra bị giảm -> pt < p kq bên ngoài. Do vậy hộp bị bẹp

HĐ 3: Thí nghiệm 2

- GV: Yêu cầu HS đọc và làm thí nghiệm 2

- HS: HĐ nhóm

- GV: Nước có chảy ra khỏi ống hay không? Tại sao?

- HS: Không vì áp lực do không khí tác dụng vào nước từ dưới lên lớn hơn trọng lượng của cột nước.

- GV: Nếu bỏ ngón tay bịt đầu ống ra hiện tượng gì xảy ra? Tại sao?

- HS: nước sẽ chảy ra khỏi ống. Vì khi bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống thì khí bên trong ống thông với khí quyển, áp suất khí trong ống cộng với áp suất của cột nước lớn hơn áp suất khí quyển, bởi vậy làm nước chảy từ trong ống ra

III. TN2

- Cắm cốc thủy tinh ngập trong nước

- Dùng ngón tay bịt kín một đầu phía trên lại và nhấc ống ra

- C2: Nước không chảy ra khỏi ống. Vì áp lực do khối không khí ở bên ngoài tác dụng lên cột nước lớn hơn trọng lượng của cột nước.

- C3: Nước chảy ra khỏi ống do khi bỏ tay không khí trong ống thông với bên ngoài do đó áp suất của không khí trong ống cộng với áp suất do cột nước gây ra lớn hơn áp suất kết quả vì vậy nước chảy ra ngoài.

Đánh giá bài viết
1 368
Sắp xếp theo

Giáo án Vật lý lớp 8

Xem thêm