Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 24

Giáo án môn Vật lý 8

Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 24: Kiểm tra 45 phút bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

Phạm vi kiến thức: Từ tiết 19 đến tiết 25 theo phân phối chương trình.

Mục đích:

- Học sinh: Đánh giá việc nhận thức kiến thức về phần cơ học, nhiệt học.

- Đánh giá kỹ năng trình bày bài tập vật lý.

- Giáo viên: Biết được việc nhận thức của học sinh từ đó điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp.

II - HÌNH THỨC KIỂM TRA: 100% tự luận

Câu 1 (3 điểm) Phát biểu định nghĩa, viết công thức tính công suất và đơn vị công suất?

Câu 2 (4 điểm) An thực hiện được một công 36kJ trong 10 phút. Bình thực hiện được một công 42kJ trong 14 phút. Ai làm việc khoẻ hơn?

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

Câu

Đáp án

Biểu điểm

1

- Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

- Công thức tính công suất là; trong đó, là công suất, A là công thực hiện (J), t là thời gian thực hiện công (s).

- Đơn vị công suất là oát, kí hiệu là W.

1 đ

2 đ

2

Công suất làm việc của An:

Công suất làm việc của Bình:

Ta thấy P1 > P2 Þ An làm việc khoẻ hơn Bình.

2 đ

2 đ

Đánh giá bài viết
1 60
Sắp xếp theo

Giáo án Vật lý lớp 8

Xem thêm