Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 27

Giáo án môn Vật lý 8

Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 27: Nhiệt năng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 • Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng, nhiệt lượng.
 • Biết được mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ
 • Biết được đơn vị của nhiệt năng, nhiệt lượng là J

2. Kĩ năng:

 • Tìm được vd về thực hiện công, truyền nhiệt làm biến đổi nhiệt năng của vật
 • Làm được hai TN làm tăng nhiệt năng của vật

3. Thái độ: Trung thực có tính tự giác, ham hiểu biết, tìm hiểu hiện tượng tự nhiên

CHUẨN BỊ:

 • GV: SGK, SGV, GA,
 • HS: SGK, SBT, vở ghi, một miếng đồng, nhôm có lỗ, phích nước

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

- Nguyên tử, phân tử chuyển động như thế nào? Hãy lấy vd chứng tỏ hiện tượng đó?

3. Tổ chức tình huống

GV: Động năng là gì? Động năng phu thuộc vào yếu tố nào? Nhiệt năng là gì? Mối quan hệ giữa nhiệt năng và vận tốc của vật như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.

Hoạt động của GV, HS

Nội dung ghi bài

HĐ 1: Tìm hiểu về nhiệt năng

-GV: Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm về động năng, động năng của phụ thuộc vào vận tốc của các phân tử như thế nào?

- HS: Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng. Khi vận tốc của các p tử, n tử tăng thì động năng của chúng cũng tăng và ngược lại.

- GV: Phân tử có động năng không? Vì sao?

- HS: Phtử luôn có động năng ví nó luôn chuyển động?

- GV: Thông báo về khái niệm nhiệt năng và khắc sâu mọi vật đều có nhiệt năng

- HS: Ghi vào vở

- GV: Tìm mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng thì vận tốc của các phân tử nguyên tử thay đổi như thế nào?

- HS: Nhiệt độ tăng thì vận tốc của các ptử tăng

- GV: Nhiệt năng phụ thuộc vào nhiệt độ ntn?

- HS: Nh năng của vật tăng khi nđộ của vật tăng

- GV: Làm thế nào để có thể làm thay đổi nhiệt năng của một miếng đồng?

I.Nhiệt năng

- Nhiệt năng: Tổng động năng phân tử của tất cả các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng

- Mọi vật đều có nhiệt năng vì phân tử cấu tạo nên vật luôn luôn chuyển động.

- Nhiệt năng phụ thuộc vào nhiệt độ: Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.

HĐ2: Tìm hiểu cách làm thay đổi nhiệt năng

- GV: Yêu cầu HS thảo luận cách làm thay đổi nhiệt năng của miếng đồng?

- HS: HĐ nhóm và nêu phương án:

+ Nhiệt năng của miếng đồng tăng liên quan đến chuyển động của miếng đồng

+ Nhiệt năng tăng không liên quan đến chuyển động của miếng đồng

- GV: Yêu cầu HS cọ xát miếng đồng cho biết miếng đồng nóng len hay lạnh đi khi được cọ xát?

- HS: Miếng đồng nóng lên

- GV: Yêu cầu HS trả lời C1

- HS: HĐ cá nhân

- GV: Vậy chúng ta có thể làm thay đổi nhiệt năng của vật bằng cách thực hiện công

- GV: Làm cách nào để tăng nhiệt năng mà không cần thực hiện công?

- HS: Làm TN 2 và trả lời C2 rồi rút ra kết luận.

- GV: Cách làm thay đổi nhiệt năng mà không cần thực hiện công đó là truyền nhiệt

II. Các cách làm thay đổi nhiệt năng .

1. Thực hiện công:

- C1: Cọ xát miếng đồng -> Miếng đồng nóng lên -> Nhiệt năng tăng

- Để làm tăng nhiệt năng của vật ta thực hiện công bằng cách cho vật chuyển động hoặc tác động lực lên vật.

2. Truyền nhiệt:

- C2: Đốt nóng miếng đồng hoặc thả miếng đồng vào cốc nước nóng

- Cách làm thay đổi nhiệt năng mà không cần thực hiện công gọi là truyền nhiệt.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Giáo án Vật lý lớp 8

  Xem thêm