Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 17

Giáo án môn Vật lý 8

Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 17: Ôn tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Hệ thống và củng cố kiến thức của chương cơ học
  • Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng vật lí đơn giản,
  • Giải được bài tập cơ học đơn giản

2. Kĩ năng:Vẽ được sơ đồ tư duy về chương cơ học

3. Thái độ: Tích cực trung thực, có ý thức học hỏi, vận dụng trong thực tế

II. CHUẨN BỊ:

  • GV: SGK, SGV, GA,
  • HS: SGK, SBT, vở ghi,

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

- Khi nào một vật có công cơ học, công cơ học là gì? Công thức tính, đơn vị tính?

- Làm bài tập 13.4 SBT

3. Bài mới

Hoạt động của GV, HS

Nội dung ghi bài

HĐ 1: Hệ thống kiến thức chương 1

-GV: Đưa ra các câu hỏi đề cương yc HS trả lời và thiết lập sơ đồ tư duy

- HS: HĐ cá nhân, NX câu trả lời của bạn.

- HS: HĐ nhóm vẽ sơ đồ tư duy

- GV: Gợi ý, hướng dẫn HS vẽ đúng sơ đồ tư duy

? Chuyển động cơ học là gì? Có mấy dạng chuyển động cơ học? Nêu quỹ đạo của các dạng chuyển động đó?

? Vận tốc là gì? KH? Công thức tính? Đơn vị tính?

? Thé nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Viết công thức tính vận tốc trung bình trong cđ k đều? Giải thích các kí hiệu đó?

? Tại sao có thể nói lực là một đại lượng véc tơ? Muốn biểu diễn véc tơ lực cần biểu diễn những yếu tố nào?

? Nêu đặc điểm của hai lực cân bằng? Hai lực cân bằng td vào 1 vật đang đứng yên, đang chuyển động hiện tượng gì xảy ra

? Quán tính là gì? Giải thích một số hiện tượng có liên quan đến quán tính?

? Khi nào thì có lực ma sát? Có những loại lực ma sát nào? Chỉ ra những lợi ích của lực ma sát và những tác hại của lực ma sát?

? Áp lực là gì? Áp suất là gì? KH, Công thức tính, Đơn vị tính?

? Nêu những đặc điểm của áp suất chất lỏng? Công thức tính áp suất chất lỏng?

? Nêu đặc điểm của áp suất khí quyển? Lấy vd trong thực tế chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển?

? Nêu cấu tạo và nguyên tắc hđ của bình thông nhau?

? Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc của máy nén thủy lực?

? Lực đẩy Ác si met là gì? Phương chiều, độ lớn của nó?

? Nêu điều kiện vạt nổi vật chìm, vật lơ lửng?

? khi vật nổi hẳn trên mặt chất lỏng, lực đẩy Ác si mét được tính như thế nào?

? Khi nào thì có công cơ học? Công cơ học là gì? KH? Công thức tính? Đơn vị tính?

2: Bài tập

- GV: YC HS Làm bài tập 3.4, 4.4 7.4, 10.5, 12.4, 13.5

- HS: HĐ cá nhân, NX câu trả lời của bạn

- GV: Thống nhất và đưa ra đáp án đúng

- HS: Ghi vào vở

I. Kiến thức cơ bản

1. Chuyển động cơ học:

- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian

- Giữa chuyển động và đứng yên có tính tương đối

- Có 3 dạng chuyển động:

+ Chuyển động thẳng: Quĩ đạo là một đường thẳng

+ Chuyển động cong: Quĩ đạo là một đường cong

+ Chuyển động tròn: Quĩ đạo là đường tròn

2. Vận tốc

- Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian

- kí hiệu là: v

- Công thức: v = S/ t

- Đơn vị: km/ h, m/ s

- Ý nghĩa: Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động

3. Chuyển động đêu, Chuyển động không đều

- Chuyển động đều là chuyển động có vận tốc không thay đổi theo thời gian.

- Chuyển động không đều là chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời gian

- Vận tốc trung bình: vtb = S/ t

4. Biểu diễn lực:

Muốn biểu diễn một vec tơ lực cần biểu diễn:

- Gốc: Là điểm đặt của lực

- Phương, chiều: Là phương chiều của lực

- Độ lớn biểu diễn theo tỉ lệ xích

5. Hai lực cân bằng. Quán tính

- Hai lực cân bằng là hai lực:

+ Cùng điểm đặt

+ Cùng phương, cùng độ lớn

+ Ngược chiều

- Quán tính:

+ Là hiện tượng không thể thay đổi vận tốc một cách đột ngột được

6. Lực ma sát

- Lực ma sát trượt: xuất hiện khi có một vật trượt trên bề mặt của vật khác

- Lực ma sát lăn xuất hiện khi có một vật lăn trên bề mặt của vật khác

- Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không bị trượt trên bề mặt của vật khác

- Lực ma sát luôn cản trở chuyển động do vậy lực ma sát luôn có chiều ngược với chiều chuyển động

7. Áp suất

- Áp lực: Là lực ép có phương vuông góc với diện tích bị ép

- Áp suất: Là áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép

- Ký hiệu là: p

- Công thức: p = F/ S

- Đơn vị: pa, N/ m2

8. Áp suất chất lỏng:

- Áp suất chất lỏng tác dụng theo mọi phương

- Công thức: p = d. h

9. Bình thông nhau:

- Nguyên tắc hoạt động của bình thông nhau: Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, mực chất lỏng ở hai nhánh luôn có cùng độ cao

10. Máy nén thủy lực:

- Dựa vào hiện tượng: chất lỏng chứa đầy trong bình kín có khả năng truyền nguyên vẹn áp suất ra bên ngoài

- Cấu tạo: 2 pit tông, 1 to, một nhỏ. Chất lỏng chứa đầy trong bình kín

11. Áp suất khí quyển:

- Áp suất khí quyển tác dụng theo mọi phương

12. Lực đẩy Acsimet:

- Lực đẩy Acsimet: là lực đẩy của chất lỏng tác dụng lên vật khi nó nhúng chìm trong chất lỏng

- KH: FA

- Công thức: FA = d. V

- Đơn vị: N

13. Sự nổi

- Vật nổi: FA> P

- Vật lơ lửng: FA = P

- Vật chìm: FA < P

II Bài Tập

Đánh giá bài viết
1 323
Sắp xếp theo

Giáo án Vật lý lớp 8

Xem thêm