Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 5

Giáo án môn Vật lý 8

Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 5: Sự cân bằng lực - Quán tính bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Nêu được vd về hai lực cân bằng. Nhận biết được đặc điểm của hai lực cân bằng và biểu diễn được chúng bằng vec tơ lực.
  • Nêu được vd về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật chuyển động, vật đứng yên.
  • Nêu được quán tính của một vật là gì?

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát và lắp thí nghiệm.

3. Thái độ: Tích cực trung thực, có ý thức học hỏi.

II. CHUẨN BỊ:

  • GV: SGK, SGV, GA
  • HS: SGK, SBT, vở ghi

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày cách biểu diễn lực. Hãy biểu diễn một lực kéo 15000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (tỉ xích 0,5cm ứng với 10N)

3. Tổ chức tình huống:

- GV: Cho HS quan sát h 5.1 chỉ ra cá lực tác dụng lên quyển sách, biểu diễn các lực đó.

- HS: Lực đỡ của mặt bàn và trọng lực của quyển sách.

- GV: Quyển sách ở trạng thái nào? (- HS: Đứng yên)

- GV: Quyển sách chịu tác dụng của hai lực mà vẫn đứng yên. Vậy hai lực đó có đặc điểm gì? Chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay

Hoạt động của GV, HS

Nội dung ghi bài

HĐ 1: Tìm hiểu về hai lực cân bằng

-GV:Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời C1

- HS: Thảo luận nhóm và trả lời

- GV: Kết luận lại, hai lực đó là các lực cân bằng. Hai lực cân bằng có đặc điểm gì?

- HS: Hai lực có cùng điểm đặt, cùng độ lớn, cùng phương nhưng ngược chiều

- GV: nhấn mạnh lại đ,đ của hai lực cân bằng

- HS: Nghe và ghi vở

- GV: Quyển sách đứng yên trên bàn nhận xét về trạng thái của nó khi chịu td của hai lực cân bằng?

- HS: Quyển sách đứng yên.

- GV: Hai lực cân bằng tác dụng vào một vật đang chuyển dộng thì hiện tượng gì xảy ra?

- HS: Dự đoán (có, không)

- GV: Giới thiệu về máy Atut và nêu cách làm thí nghiệm kiểm tra

- HS: Quan sát và trả lời C2, C3, C4, C5 (thảo luận nhóm)

- GV: Hướng dẫn và thống nhất đáp án đúng

- HS: Ghi vở

- GV: Vậy hai lực cân bằng tác dụng vào một vật đang chuyển động thì vật chuyển động hay đứng yên

- HS: HĐ cá nhân

I. Lực cân bằng:

1. Lực cân bằng là gì?

C1:

Hai lực P, Q và T, P có cùng điểm đặt, cùng độ lớn, cùng phương nhưng ngược chiều.

* Hai lực cân bằng là hai lực có cùng điểm đặt, cùng phương, cùng độ lớn nhưng ngược chiều

2. Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động

a. Dự đoán.

b. Thí nghiệm kiểm tra (không bắt buộc làm thí nghiệm)

C2: Vì quả cân A chịu tác dụng của hai lực cân bằng: Trọng lực P và lực căng dây T(T= PB, PA= PB nên PA=T)

C3:Vì lúc này PA + PA’>T nên vật AA’ chuyển động nhanh dần lên.

C4: Khi A’ bị giữ lại lúc này quả nặng A chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng PA, T

* Một vật đứng yên chịu tác dụng của hai lực cân bằng vật vẫn đứng yên.

* Một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ tiếp tục thẳng đều

HĐ 2: Tìm hiểu về quán tính

- GV: Cho HS đọc thông tin mục 1 nêu nhận xét

- HS: HĐ cá nhân

- GV: Lấy ví dụ phân tích và kết luận

- HS: Ghi vở

- GV: Kết luận lại về quán tính

- GV: Yêu cầu HS trả lời C6, C7, C8

- HS: thảo luận thống nhất đáp án

- GV: Hướng dẫn

II. Quán tính

1. Nhận xét

- Khi có lực tác dụng mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc một cách đột ngột được vì mọi vật đều có quán tính

- VD: Ô tô đang đi bỗng phanh gấp, người trong ô tô sẽ bị lao đầu về phía trước....

2. Vận dụng

- C6: Búp bê ngã về phía sau vì phần dưới xe tiếp xúc với sàn thay đổi vận tốc trước phía trên búp bê chưa thay đổi vận tốc kịp nên búp bê sẽ bị ngã về phía sau.

- C7:

Xe đang chuyển động thì dừng đột ngột lập tức búp bê sẽ ngã về phía trước vì xe tiếp xúc với sàn trước nên dừng trước, búp bê dừng sau nên bị ngã về phía trước.

Đánh giá bài viết
1 752
Sắp xếp theo

Giáo án Vật lý lớp 8

Xem thêm