Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 26

Giáo án môn Vật lý 8

Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 26: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Từ TN Bơ-rao chứng tỏ được các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng về mọi phía.
  • Biết được chuyển động của phân tử nguyên tử chuyển động phụ thuộc vào nhiệt độ.
  • Dùng hiểu biết về chuyển động của các phân tử, nguyên tử của vật chất để giải thích một số hiện tượng thực tế đơn giản.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích TN mô hình để giải thích hiện tượng thực tế.

3. Thái độ: Trung thực có tính tự giác, ham hiểu biết, tìm hiểu hiện tượng tự nhiên

II. CHUẨN BỊ:

  1. GV: SGK, SGV, GA,
  2. HS: SGK, SBT, vở ghi,

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Tổ chức tình huống

- GV: Yêu cầu HS dọc đoạn hội thoại SGK và đặt vấn đề vào bài học

Hoạt động của GV, HS

Nội dung ghi bài

HĐ 1: TN Bơ-rao

-GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK cho biết TN cho biết vấn đề gì?

- HS: HĐ cá nhân, Nhận xét câu trả lời của bạn

- GV: Bơ- rao đã phát hiện ra các phân tử ntử chuyển động không ngừng về mọi phía.

- Vậy giải thích hiện tượng này như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu phần hai.

- HS: Ghi vào vở

I.TN Bơ- rao

- Các hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phía

HĐ2: Các phân tử nguyên tử chuyển động không ngừng

- GV: Yêu cầu HS tưởng tượng chuyển động của các hạt phấn hoa giống chuyển động của quả bóng và trả lời C1, C2, C3?

- HS: HĐ cá nhân, nhận xét câu trả lời của bạn

- GV: Chôt lại đáp án

- HS: Hoàn thiện và ghi vào vở

- GV: Thông báo cho HS do các phân tử nước chuyển động không ngừng , liên tục va chạm vào các phân tử hạt phấn hoa từ nhiều phía, các va chạm này không cân bằng nhau làm cho các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng.

- HS: Hoàn thiện giải thích vào vở

- GV: Yêu cầu HS quan sát h 20.2 chỉ rõ quĩ đạo chuyển động của các hạt phán hoa trong TN Bơ- rao. Mô tả chuyển động của chúng dựa vào h.20.3

- HS: Ghi vở

II. Các phân tử nguyên tử chuyển động không ngừng?

- C1: Quả bóng tương tự như hạt phấn hoa trong TN Bơ-rao.

- C2: Các HS tương tự như các phân tử nước.

- C3: Các HS chuyển động không ngừng và va chạm liên tục vào quả bóng với các lực không cân bằng làm quả bóng chuyển động không ngừng theo mọi phía, và chuyển động hỗn độn. Tương tự như vậy các hạt phấn hoa cũng bị các phân tử nước va chạm liên tục và không cân bằng từ nhiều phía nên các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng.

- Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng

Đánh giá bài viết
1 62
Sắp xếp theo

Giáo án Vật lý lớp 8

Xem thêm